Raskere frisk og hel igjen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Årlig hjerteopereres ca. 660 pasienter ved Feiringklinikken. En liten gruppe blir reinnlagt med en alvorlig infeksjon i vevet rundt hjerte, kalt mediastinitt. Forskning har vist at 0,6 % blir rammet av dette. De kan være kritisk syke, bli avkreftet og tape ernæring. Enkelte pasienter har gått ned 10 – 25 kg. Forskning har ikke så langt fokusert på pasientens livskvalitet og ernæringstilstand.

2. Målsetting: Målet er at pasienter med mediastinitt, får økt livskvalitet, opplever en helhetlig omsorg, overvinner infeksjonen snarest mulig og dermed får kortere behandlingstid.

3. Målgruppe: Pasienter som blir reinnlagt med mediastinitt etter hjertekirurgi.

4. Gjennomføring: Det er behov for å forbedre og kvalitetssikre rutinene vedrørende ernæring. Dette skal skje i nært samarbeid mellom behandler og pasient. Ernæringstilstanden må overvåkes. En ernæringsfysiolog skal bistå pasienten med tilpasset diett og det skal utarbeides diettmenyer. Pasientene trenger tett oppfølging og skriftlig informasjon under oppholdet. Det skal derfor lages informasjonsbrosyrer. Prosjektet vil også fokusere på pasientenmedvirkning ved hjelp av motiverende samtale og dagbok. Pasienten vil følges opp videre pr. telefon og kan selv ta kontakt via en mail-adresse.

5. Prosjektets betydning: God ernæring vil fremme sårtilhelingen og redusere behandlings-tiden. Pasientmedvirkning og bedre oppfølging under og etter oppholdet vil øke livskvaliteten for pasienten og samtidig gi avdelingen økt kunnskap. Informasjon ved utskrivning til pasienten og lokalsykehuset vil kunne gi pasienten en bedre oppfølging. Resultatet av prosjektet vil gjøres kjent gjennom LHLs hjemmeside, artikler og kongresser, samt deles med andre sykehus som har samme pasientgruppe.

6. Fremdriftsplan: Prosjektet vil første halvår starte med endring og godkjenning av rutiner, utvikling av informasjons-brosjyrer og diettforslag, samt opplæring av personalet i Motiverende samtale.

Siste halvåret trykkes ferdigstilte og godkjente brosjyrer. Det vil også bli utviklet en mal for telefonoppfølging. Svar og råd som gis lagres i pasientjournalen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med vedlegg-Raskere frisk og hel igjen.pdf

Prosjektleder/forsker

Liv Kvaal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Raskere frisk og hel igjen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL Helse AS, Feiringklinikken
Beløp Bevilget
2013: kr 172 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet