Raskt i gang med Spisevenn og Eldrevenn

Søknadssammendrag

PitStop har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til prosjektene Spisevenn og Eldrevenn. Vi ser imidlertid at koronapandemien gjør igangsettelsen av disse prosjektene vanskeligere, fordi eldre isolerer seg av frykt for smitte. PitStop ser derfor behov for å utvikle en metode som kan trygge eldre på å ta steget ut av isolasjonen. En metode som kan hjelpe eldre til å bli trygge både på å slippe spisevenner og besøksvenner inn i hjemmene sine og til å ta steget ut av isolasjonen for å møte andre.

Målgruppen for Raskt i gang-prosjektet, er ungdommer som skal få arbeidstrening gjennom prosjektene Spise-venn og Eldre-venn, samt eldre som skal motta tilbudet fra spise-vennene og eldre-vennene. Vi vil jobbe sammen med Øygarden-, Bergen- og Oslo kommune ifm. utrulling av prosjektene.

Prosjektperioden er august 2021 til mars 2022, og består av fire elementer: 1. Lage og gjennomføre en brukerundersøkelse blant eldre 2. Lage en metode/et verktøysskrin som våre spise-venner og eldre-venner kan bruke for å trygge og motivere eldre til å bryte ut av isolasjon 3. Prøve ut, evaluere nytteverdien og revidere verktøyskrinet 4. Implementere metodikken ved våre 3 arenaer i Øygarden, Bergen og Oslo kommune.

Vi ønsker med disse tiltakene å få avdekket nødvendig kunnskap om hva som hindrer eldre i å bryte ut av isolasjon. Vi forventer at spise-vennene og eldre-vennene vil oppleve større trygghet og mestring i møte med de eldre. Vi forventer også å komme raskere i gang med tiltakene Spisevenn og Eldrevenn, noe som vil bidra til at ensomme og isolerte eldre kommer seg raskere ut av isolasjon og passivitet. Både gjennom flere deltakere og bedre tjenester.

Prosjektleder/forsker

Bjarte Aarland

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Raskt i gang med Spisevenn og Eldrevenn
Organisasjon
Rådet for psykiske helse
Beløp Bevilget
Kr 560.000
Startdato
12.07.2021