Redd Barna: Live undervisning for ungdom under covid

Søknadssammendrag

Prosjektet “Live undervisning for ungdom” (LIVEU) er en nasjonal, felles og daglig direktesendt (i en uke) undervisningstime for elever i ungdomsskolen, sendt i mai 2021. Timeplanen består av temaer som er viktige for Redd Barna, men som samtidig står sentralt i skolens læreplan. Det gjelder de tverrfaglige emnene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt folkehelse og livsmestring. 


Prosjektet retter seg mot de 190 000 unge i Norge som er mellom 13 og 16 år og som går på ungdomsskolen. Allerede brukes betegnelsen corona-generasjonen om dem. Smitteverntiltakene har i over ett år snudd opp ned på skolehverdag, sport og fritid, og stanset, eller bremset, kontakten med venner.

Politikere og forskere er bekymret for de psykiske helsekonsekvensene. 
Prosjektet har som mål å bli et lyspunkt i skolehverdagen. Vi ønsker å nå ut til mange av dem som er hardt rammet, gi dem en følelse av fellesskap, gi dem ny kunnskap og gi dem læring på en ny og annerledes måte – kort sagt bidra positivt til deres livsmestring akkurat i denne tiden.

Målet med satsingen er å treffe så mange som mulig av de 2800 norske ungdomsskolene og skape en helt unik og spennende undervisnings-opplevelse for flest mulig unge i målgruppen. Dette blir å være sammen på en ny og spennende måte på en digital møteplass for hele landet og være del av en unik begivenhet.

Her er det mulighet for lærerne til å kjøre bortimot en hel skoledag med tverrfagliglæring, aktuell og gjennomarbeidet undervisning, helt i tråd med skolenes læreplaner.

Redd Barna samarbeider med produksjonsselskapet Nordic Screens om gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Redd Barna: Live undervisning for ungdom under covid
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
06.04.2021