Refluks og astma hos barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Gastroøsofageal refluks er en tilstand der innhold i magesekken passerer motstrøms til spiserøret

Gastroøsofageal refluks er en tilstand der innhold i magesekken passerer motstrøms til spiserøret. Ved unormale mengder magesyre i nedre spiserør kan det oppstå betennelse. Klassiske symptomer er halsbrann, svelgbesvær, smerter og gulping/oppkast. Barn og voksne med astma har økt forekomst av gastroøsofageal refluks, men betydningen av dette er uavklart.

 

Målsetting og metode: Vi ønsket å finne ut hvor hyppig symptomer på gastroøsofageal refluks forekommer hos barn med astma. Barn med astma som går til kontroll hos barnelege ble forespurt om sju ulike symptomer på refluks. De samme spørsmål ble stilt en annen gruppe barn med kronisk sykdom (diabetes) og en gruppe friske skolebarn.

 

24-timers pH-måling er den beste måten for å påvise for mye syre i spiserøret. Barn med og uten astma besvarte spørsmål om symptomer på refluks i forbindelse med pH-måling, og vi undersøkte hvor godt symptomer samsvarer med resultat av pH-måling.

 

I siste del av undersøkelsen fikk barn med astma og samtidig påvist gastroøsofageal refluks behandling med syrehemmende medisin eller placebo. Hensikten var å finne om behandling av refluks ga bedret kontroll av astma målt gjennom astmasymptomer, medikamentforbruk, lungefunksjon og livskvalitet.

 

Resultater: 877 barn med astma, 265 friske kontroller og 56 med diabetes besvarte spørreskjemaet. 12,8% av barn med astma rapporterte minst to av følgende symptomer siste uke: Gulping/oppkast, smerter bak brystbenet, sure oppstøt eller svelgsmerter. Tilsvarende for kontrollgruppen var 4,2%; risikoen for å ha disse symptomene er altså økt med 3,1 ganger dersom barnet har astma.

 

256 barn (97 uten og 159 med astma) gjennomførte pH-måling og anga symptomer på refluks siste uke. Enkeltsymptomer viste ingen sikre forskjeller mellom de som hadde normal (176 barn) og de som hadde unormal (80 barn) pH-måling. Dersom barnet hadde to eller flere av de fire ovenfor nevnte symptomer siste uke, økte risikoen for en unormal pH-måling med 65%.

 

Den siste del av undersøkelsen med behandling av barn med astma og refluks er ikke ferdig analysert før våren 2004.

 

Konklusjon: Barn med astma har tre ganger økt forekomst av symptomer forenlige med gastroøsofageal refluks. Symptomer på refluks hos barn mellom 7 og 16 år er lite spesifikke for tilstanden, og syrerefluks bør bekreftes med målrettede undersøkelser.

 

Publikasjoner:

Tre artikler skrives i løpet av 2004 og publiseres fortløpende, og doktorgradsavhandling ferdigstilles innen utgangen av 2004.

 

To abstracts er sendt til World congress of pediatric gastroenterology 2004:

Stordal, K. et al: Symptoms of gastroesophageal reflux are prevalent in childhood asthma

 

Stordal, K. et al: pH-monitoring and symptoms of GERD in 7-16 year old children

 

Ytterligere et abstract sendes American Academy of Pediatrics 2004

 

Prosjektleder/forsker

Ketil Størdal

Hovedveileder

Beint S. Bentsen

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Refluks og astma hos barn
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 89 000, 2003: kr 92 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet