Regnbuebesøk – Besøksvenntjeneste for lhbti+ personer og personer som lever med HIV

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er et stort behov for alternative møteplasser for lhbti+ personer som av helse- eller andre årsaker ikke kan delta på eksisterende minoritetsbekreftende tilbud og møteplasser, noe som er viktig for skeives mentale helse. Regnbuebesøk ble til som en utvidelse av Regnbuetelefonen , og er en frivillig og likepersonsbasert besøkstjeneste for skeive og personer som lever med hiv.

Prosjektets målsetting er å motarbeide sosial isolasjon og ensomhet blant voksne og eldre skeive i Oslo gjennom regelmessig og positiv sosial kontakt med en likeperson. Prosjektets delmål er å bidra til å styrke deltakernes mentale helse, samt å etablere seg som et viktig og trygt helsefrivillighetstilbud for skeive.

For å nå målsettingen arbeider vi aktivt for å sikre et helsefremmende tilbud. Dette gjør vi gjennom screening av nye frivillige, fulgt av omfattende opplæring med fokus på psykisk helsefremmende virkemidler. I tillegg gjennomfører vi kontinuerlig oppfølging av både frivillige og brukere i form av telefonkontakt og gjennom regelmessige evalueringsskjemaer. Vi vil også arrangere frivilligsamlinger for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Evalueringer og tilbakemeldinger vil analyseres sammen med styringsgruppen og brukes til kontinuerlig forbedring av tilbudet.

Vi forventer at besøksvenntilbudet vil gi økt rapportert mental helse hos målgruppen, noe nåværende deltakere allerede oppgir. Vi forventer at lignende effekt vil ses også hos de frivillige. På lang sikt forventer vi dokumenterte bedre levekår for den skeive befolkningen.

Prosjektleder

Meti Olika

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Regnbuebesøk – Besøksvenntjeneste for lhbti+ personer og personer som lever med HIV
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
Kr 555.000
Startdato
08.04.2022