Regnbuevennene

Mindre ensomhet og bedre livskvalitet for eldre skeive og mennesker som lever med hiv er målet til Regnbuevennene.

FRI Oslo og Viken fikk en rekke henvendelser fra personer som slet under pandemien. Regnbuetelefonen har vært et av de viktigste tiltakene for å bøte på dette.

– Jeg engasjerte meg for Regnbuetelefonen fordi jeg så veldig mange henvendelser fra folk som slet under koronapandemien. Personer som tok direkte kontakt og sa «jeg savner miljøet, jeg savner fellesskapet, jeg har ikke noe tilbud, jeg er ensom, jeg er isolert. Hva finnes?», forteller prosjektleder og styreleder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.

Nils-Erik Aasen Flatø

Som svar på ensomhet, isolasjon og nedstengte tilbud, startet derfor FRI Oslo og Viken Regnbuetelefonen, sammen med Skeiv Verden, Den Norske Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge og Hiv Norge. De fem organisasjonene kaller seg Regnbuevenn, og har som mål å forhindre ensomhet.

Gjennom Regnbuetelefonen tilbyr de en fast, frivillig telefonvenn som ringer én til to ganger i uka.

Meti Olika

– Der skiller vi oss ut fra andre telefonvenntilbud, fordi vi tilbyr en person som du kan bygge en fast relasjon med over lengre tid, sier prosjektansvarlig i FRI Oslo og Viken, Meti Olika.

Har fått en nær venn

Erik Skjelnæs har hatt telefonvenn i halvannet år. Han fullroser tilbudet.

Erik Skjelnæs forteller om et nært vennskap med sin telefonvenn. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Jeg synes det er et flott tilbud. At de har fått til noe sånt, det setter jeg pris på, sier han.

Han forteller om et nært vennskap med sin telefonvenn – selv om de aldri har truffet hverandre.

– Vi har nok begge to en veldig fin følelse av at vi snakker veldig lett sammen, og at vi har et veldig nært forhold, selv om vi ikke har sett hverandre og kjenner hverandre annet enn over telefonen. Jeg synes det fungerer veldig bra, sier han.

Han tror en av suksessfaktorene er felles referanserammer og erfaringer.

– Vi er nært knyttet til hverandre, om de samme tingene, så da har vi kanskje lettere for å snakke med hverandre om nære og private ting. Vi kjenner hverandre godt, selv om vi ikke egentlig kjenner hverandre, sier han.

Se intervju med Erik Skjelnæs her:

Mindre ensomhet og bedre psykisk helse

Mange av dem Regnbuetelefonen har nådd ut til er mennesker som forteller at de aldri har hatt et fellesskap, og at Regnbuetelefonen og de frivillige telefonvennene har bidratt til at livene deres har blitt langt bedre.

– Folk som sier at de har slitt med ensomhet føler seg mindre ensomme, folk som sier det har vært til det bedre for den psykiske helsen deres, folk som har fått hjelp til å akseptere seg selv som den de er fordi de har hatt en fast venn å prate med som forstår dem. Noe de aldri har hatt før, sier prosjektleder Nils-Erik Aasen Flatø, og legger til:

– Verdien Regnbuetelefonen har tilført livene til folk er langt over det jeg kunne drømme om, og det å ha fått lov til å være en del av gjengen som har skapt dette tilbudet er noe av det jeg er mest stolt av å ha fått til, rett og slett.

Regnbuebesøk

Allerede før pandemien planla de fem organisasjonene som står bak Regnbuevenn å starte en egen besøkstjeneste. Men med strenge smitteverntiltak ble det fokusert på å få Regnbuetelefonen opp og stå.

I desember 2021 var det imidlertid klart for lansering av Regnbuebesøk. Det er en egen besøksvenntjeneste for eldre skeive og mennesker som lever med hiv. Prosjektleder for Regnbuebesøk, Sandra Kosberg, forteller at de vil tilby mennesker i målgruppen noen å snakke fortrolig med – det er det mange som ikke har i dag.

– Levekårsundersøkelser viser fremdeles at lhbti+ personer skårer lavere på livstilfredshet enn resten av befolkningen. Bifile og transpersoner har i mindre grad noen å snakke med fortrolig med, og skeive skårer høyere på ensomhet enn resten av befolkningen, sier Kosberg.

Regnbuebesøk ble lansert i desember 2021. Her ved generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (f.v.), daglig leder i Skeiv Verden Oslo, Stephen Adom, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen, leder i Fri Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø og prosjektleder for Regnbuebesøk Sandra Kosberg. Foran leder for Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune, Marit Bjerke. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Ikke like lett å prate med alle

Mange eldre lhbti+ personer går inn i skapet igjen i møte med eldreomsorgen. Personer som lever med hiv opplever fremdeles stigmatisering, og den generasjonen av hivpositive som nå er på vei til å bli eldre, er den første generasjonen av personer som lever med hiv som skal inn i eldreomsorgen

– Det er behov for Regnbuebesøk fordi seksualitet, kjønnsidentitet og hivstatus ofte kan være en stor del av hvem vi er, men det er ikke alle vi kan prate med dette om. Derfor er et slikt tilbud, som er likepersonsbasert, viktig, for det skaper en trygghet og tilhørighetsfølelse, sier Kosberg.

Gjennom Regnbuebesøk får man også en fast besøksvenn, som man møter med jevne mellomrom. Alt er basert på likepersonsarbeid.

Målet er å tilby en tjeneste som kan gjøre en forskjell for folk, som kan bidra til å redusere følelser av isolasjon og ensomhet gjennom regelmessig og positiv sosial kontakt.

Stort behov

Gjennom et pilotprosjekt har Regnbuevenn-organisasjonene fått mange gode tilbakemeldinger, som styrker troen på at dette er et tilbud det er stort behov for.

– Tilbakemeldingene som har gått igjen er hvor mye dette betyr for de som får en besøksvenn, men også for de frivillige selv, og at det oppleves som veldig givende. Det finnes rett og slett et ønske hos mange om å kunne møte noen som er som en selv, noen som godtar deg og er der for å glede og dele gode samtaler, sier Kosberg.

Nominert til Helseprisen 2021

Regnbuetelefonen var en av tre finalister til å vinne Helseprisen 2021. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse, som deles ut i Oslo rådhus søndag 5. desember.

Se video om Regnbuetelefonen her:


Søknadssammendrag

Ideen til dette prosjektet springer ut fra et mangeårig arbeid med voksne og eldre skeive i FRI Oslo og Viken og våre samarbeidsorganisasjoner. Vi ønsker nå å utvide vårt arbeid med eldre lhbt+ personer ved å videreutvikle vår individbaserte telefontjeneste – RegnbueTelefonen – til et besøksvenntilbud for målgruppen i 2022, basert på frivillighet og likepersonsprinsipper.

Prosjektets målsetting er å motarbeide sosial isolasjon og ensomhet blant voksne og eldre skeive i Norge gjennom å videreføre RegnbueTelefonen – en telefontjeneste til målgruppen. Prosjektets delmål er å bidra til å styrke deltakernes mentale helse ved å tilby faste ukentlige telefonsamtalepartnere.

En ny målgren ved dette prosjektet er at vi ønsker å etablere en infrastruktur for en besøksvennetjeneste for skeive voksne og eldre til 2022.

Vi kommer til å sørge for dokumentasjon og etterrettelighet gjennom evalueringsskjema for frivillige og brukere. Prosjektkoordinator vil følge opp frivillige og brukere, gi muligheter for tilbakemeldinger, og invitere til deltakersamlinger. Det vil si at vi kommer til å evaluere strategier og praksis fortløpende, basert på erfaringer fra brukere og frivillige.

Resultater og erfaringer vil legges frem for styringsgruppen og referansegruppen. Kjernen i prosjektet er sosial kontakt mellom personer som opplever ensomhet og isolasjon og andre.

Vi forventer at telefonsamtalene vil bidra til å styrke den mentale helsen til målgruppen gjennom regelmessig sosial kontakt med andre skeive da dette er noe våre eksisterende deltakere allerede rapporterer. Frivillige vil også oppleve positive virkninger i form av kompetanseheving om målgruppens erfaringer og behov. På lang sikt forventer vi at begge telefonvennene utvikler relasjonen fra telefon til besøk, og gjennom relasjonsbygging opplever sterkere tilhørighet til det skeive fellesskapet.

Prosjektleder/forsker

Nils-Erik Aasen Flatø

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Regnbuetelefonen telefonvennetjeneste for eldre lhbt+-personer
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualtitetsmangfold
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
19.03.2021