Regnbuetelefonen

Forhindre ensomhet blant eldre skeive og mennesker som lever med hiv.

FRI Oslo og Viken fikk en rekke henvendelser fra personer som slet under pandemien. Regnbuetelefonen har vært et av de viktigste tiltakene for å bøte på dette.

– Jeg engasjerte meg for Regnbuetelefonen fordi jeg så veldig mange henvdendelser fra folk som slet under koronapandemien. Personer som tok direkte kontakt og sa «jeg savner miljøet, jeg savner fellesskapet, jeg har ikke noe tilbud, jeg er ensom, jeg er isolert. Hva finnes?», forteller prosjektleder og styreleder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.

Nils-Erik Aasen Flatø

Som svar på ensomhet, isolasjon og nedstengte tilbud, startet derfor FRI Oslo og Viken Regnbuetelefonen. Et tilbud der de tilbyr en fast, frivillig telefonvenn som ringer én til to ganger i uka.

– Der skiller vi oss ut fra andre telefonvenntilbud, fordi vi tilbyr en person som du kan bygge en fast relasjon med over lengre tid, sier prosjektansvarlig i FRI Oslo og Viken, Meti Olika.

Kan vinne Helseprisen 2021

Nå er Regnbuetelefonen en av tre finalister til å vinne Helseprisen 2021. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse, som deles ut i Oslo rådhus søndag 5. desember.

Meti Olika

Både Flatø og Olika forteller om overveldende god respons fra dem som bruker Regnbuetelefonen.

– Jeg får tilbakemeldinger på hvor meningsfullt det er for de som vi tilbyr regnbuetelefonen til, forteller Olika.

Se video om Regnbuetelefonen her:

Mindre ensomhet og bedre psykisk helse

Mange av dem de har nådd ut til er mennesker som forteller at de aldri har hatt et fellesskap, og at Regnbuetelefonen og de frivillige telefonvennene har bidratt til at livene deres har blitt langt bedre.

– Folk som sier at de har slitt med ensomhet føler seg mindre ensomme, folk som sier det har vært til det bedre for den psykiske helsen deres, folk som har fått hjelp til å akseptere seg selv som den de er fordi de har hatt en fast venn å prate med som forstår dem. Noe de aldri har hatt før, sier Flatø, og legger til:

– Verdien Regnbuetelefonen har tilført livene til folk er langt over det jeg kunne drømme om, og det å ha fått lov til å være en del av gjengen som har skapt dette tilbudet er noe av det jeg er mest stolt av å ha fått til, rett og slett.


Søknadssammendrag

Ideen til dette prosjektet springer ut fra et mangeårig arbeid med voksne og eldre skeive i FRI Oslo og Viken og våre samarbeidsorganisasjoner. Vi ønsker nå å utvide vårt arbeid med eldre lhbt+ personer ved å videreutvikle vår individbaserte telefontjeneste – RegnbueTelefonen – til et besøksvenntilbud for målgruppen i 2022, basert på frivillighet og likepersonsprinsipper.

Prosjektets målsetting er å motarbeide sosial isolasjon og ensomhet blant voksne og eldre skeive i Norge gjennom å videreføre RegnbueTelefonen – en telefontjeneste til målgruppen. Prosjektets delmål er å bidra til å styrke deltakernes mentale helse ved å tilby faste ukentlige telefonsamtalepartnere.

En ny målgren ved dette prosjektet er at vi ønsker å etablere en infrastruktur for en besøksvennetjeneste for skeive voksne og eldre til 2022.

Vi kommer til å sørge for dokumentasjon og etterrettelighet gjennom evalueringsskjema for frivillige og brukere. Prosjektkoordinator vil følge opp frivillige og brukere, gi muligheter for tilbakemeldinger, og invitere til deltakersamlinger. Det vil si at vi kommer til å evaluere strategier og praksis fortløpende, basert på erfaringer fra brukere og frivillige.

Resultater og erfaringer vil legges frem for styringsgruppen og referansegruppen. Kjernen i prosjektet er sosial kontakt mellom personer som opplever ensomhet og isolasjon og andre.

Vi forventer at telefonsamtalene vil bidra til å styrke den mentale helsen til målgruppen gjennom regelmessig sosial kontakt med andre skeive da dette er noe våre eksisterende deltakere allerede rapporterer. Frivillige vil også oppleve positive virkninger i form av kompetanseheving om målgruppens erfaringer og behov. På lang sikt forventer vi at begge telefonvennene utvikler relasjonen fra telefon til besøk, og gjennom relasjonsbygging opplever sterkere tilhørighet til det skeive fellesskapet.

Prosjektleder/forsker

Nils-Erik Aasen Flatø

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Regnbuetelefonen telefonvennetjeneste for eldre lhbt+-personer
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualtitetsmangfold
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
19.03.2021