Rehabilitering etter kneprotese

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Fysioterapi i form av øvelser er vanlig praksis etter innsatt totalprotese i kneet. Fysioterapi ser ut til å fokusere på styrke og bevegelsestrening, med lite fokus på gange. Til tross for fysioterapi, har mange av pasientene vansker med å gå lange distanser eller i trapp et år etter operasjonen.

Målsetting

Undersøke umiddelbar og langtidseffekt av trening i gangferdigheter sammenlignet med vanlig fysioterapi på fysisk funksjon og smerte hos pasienter som har satt inn totalprotese i kneet.

Design, metode, materiale

En randomisert kontrollert klinisk studie der 57 pasienter med innsatt totalprotese i kneet ble randomisert til enten en gruppe som fikk gangferdighetstrening eller en gruppe som fikk vanlig fysioterapi, 6 til 12/14 uker etter operasjonen. Målinger ble foretatt ved baseline, 6 uker etter operasjonen, rett etter avsluttet trening ved 12/14 uker og 9 mnd etter intervensjonen. Primært utkomme var gange målt ved 6 minutters gangtest. I tillegg ble pasientene målt på andre prestasjons- og selvrapporterte funksjonsmål samt smerte. Dette var en kompleks intervensjon, der både utkomme og prosess bør undersøkes. Innholdet i treningstimene ble derfor videre utforsket ved hjelp av feltnotater fra ca 50 treningstimer for å kunne forstå mer av innholdet i intervensjonen.

Gjennomføring

Treningen i gangferdigheter ble fortsatt av meg og en kollega og foregikk i tidsrommet fra 2009-2010. Målingene ble foretatt av en blindet fysioterapeut. Felt notatene ble skrevet etter hver treningstime gjennom et halvt år. Det var til dels vanskelig å rekruttere pasienter delvis pga av færre operasjoner i det aktuelle tidspunktet, så datainnsamlingen tok lenger tid enn beregnet. To publikasjoner ble skrevet, en artikkel om effekt av intervensjonen, den andre en kvalitativ beskrivelse av hovedintervensjonene.

Resultater

Pasientene i gangferdighetsgruppen endret seg mest i gange, så lenge som 9 mnd etter intervensjonen, uten mer smerte eller nedsatt bevegelighet. Feltnotatene viste at gangferdighetstreningen besto av ulike tilpasninger som kan ha hatt betydning. Ny kunnskap: pasienter med innsatt totalprotese i kneet tåler å trene i tilpasset vektbæring uten mer smerte eller nedsatt bevegelighet , og blir bedre til å gå.

Samarbeidspartnere

Bærum Sykehus Vestre Viken, Martina Hansens Hospital.

Videre planer

Jeg har søkt om videre finansiering til en 5 års oppfølging, men foreløpig uten hell. Kunnskap fra studien har blitt formidlet til klinikere i ulike sammenhenger, og i undervisning på Universitetet i Oslo.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har vært uproblematisk.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Bruun-Olsen V (2014) Physiotherapy and physical functioning after total knee arthroplasty. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Bruun-Olsen V, Heiberg KE, Mengshoel AM (2009) «Continuous passive motion as an adjunct to active exercises in early rehabilitation following total knee arthroplasty – a randomized controlled trial.» Disabil Rehabil, årg. 31, nr. 4, s. 277–283.

Bruun-Olsen V, Heiberg KE, Wahl AK, Mengshoel AM (2013) «The immediate and long term effects of a walking skill program compared to usual physiotherapy care in patients who have undergone total knee arthroplasty (TKA). A randomised controlled trial.» Disability and Rehabilitation, årg. 35, nr. 23, s. 2008-2015.

Bruun-Olsen V, Wahl AK, Heggen KM, Heiberg KE, Mengshoel AM (2015) «On the inside of a walking skill programme for patients who have undergone total hip or knee arthroplasties (TKA). A qualitative study.» European Journal of Physiotherapy, Early online: 1-7.

Andre publikasjoner:
Heiberg KE, Bruun-Olsen V, Mengshoel AM (2010) «Pain and recovery of physical functioning nine months after total knee arthroplasty.» J Rehabil Med, årg. 42, s. 614-619.

Heiberg KE, Bruun-Olsen V, Ekeland A, Mengshoel AM (2012) «Effect of a walking skill training programme in patients who have undergone total hip arthroplasty – with follow-up one year after surgery.» Arthritis Care Res ( Hoboken), årg. 64, nr. 3, s. 415-23.

Heiberg KE, Ekeland A, Bruun-OlsenV, Mengshoel AM (2013) «Recovery and prediction of physical functioning outcomes during the first year after total hip arthroplasty.» Arch Phys Med Rehabil., årg. 94, nr. 7, s. 1352-1359.

Effekt av et gangtreningsprogram for pasienter med totalprotese i hofte eller kne. Best Practice, September 2011

«Stol på deg sjølv og bruk det nye leddet.» Artikkel basert på intervju med Reumatikeren 5:2011

Sluttrapport/artikler (pdf)

AVHANDLING; VIGDIS BRUUN-OLSEN 2014.pdf 1.pdf
Artikkel 1.pdf, nr 4.pdf
Artikkel III, published.pdf
ARTIKKEL 2.pdf 6.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Bruun-Olsen V (2014) Physiotherapy and physical functioning after total knee arthroplasty. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Bruun-Olsen V, Heiberg KE, Mengshoel AM (2009) «Continuous passive motion as an adjunct to active exercises in early rehabilitation following total knee arthroplasty – a randomized controlled trial.» Disabil Rehabil, årg. 31, nr. 4, s. 277–283.

Bruun-Olsen V, Heiberg KE, Wahl AK, Mengshoel AM (2013) «The immediate and long term effects of a walking skill program compared to usual physiotherapy care in patients who have undergone total knee arthroplasty (TKA). A randomised controlled trial.» Disability and Rehabilitation, årg. 35, nr. 23, s. 2008-2015.

Bruun-Olsen V, Wahl AK, Heggen KM, Heiberg KE, Mengshoel AM (2015) «On the inside of a walking skill programme for patients who have undergone total hip or knee arthroplasties (TKA). A qualitative study.» European Journal of Physiotherapy, Early online: 1-7.

Andre publikasjoner:
Heiberg KE, Bruun-Olsen V, Mengshoel AM (2010) «Pain and recovery of physical functioning nine months after total knee arthroplasty.» J Rehabil Med, årg. 42, s. 614-619.

Heiberg KE, Bruun-Olsen V, Ekeland A, Mengshoel AM (2012) «Effect of a walking skill training programme in patients who have undergone total hip arthroplasty – with follow-up one year after surgery.» Arthritis Care Res ( Hoboken), årg. 64, nr. 3, s. 415-23.

Heiberg KE, Ekeland A, Bruun-OlsenV, Mengshoel AM (2013) «Recovery and prediction of physical functioning outcomes during the first year after total hip arthroplasty.» Arch Phys Med Rehabil., årg. 94, nr. 7, s. 1352-1359.

Effekt av et gangtreningsprogram for pasienter med totalprotese i hofte eller kne. Best Practice, September 2011

«Stol på deg sjølv og bruk det nye leddet.» Artikkel basert på intervju med Reumatikeren 5:2011

Prosjektleder/forsker

Vigdis Bruun-Olsen

Hovedveileder

Anne Marit Mengshoel

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Rehabilitering etter kneprotese
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
15.01.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet