Rehabilitering gjennom idrett

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ski Aktivitetslag for Funksjonshemmede (SAFF) er et idrettslag bare for funksjonshemmede, både fysisk og utviklingshemmede

Ski Aktivitetslag for Funksjonshemmede (SAFF) er et idrettslag bare for funksjonshemmede, både fysisk­ og utviklingshemmede. Vi har i tillegg et stort hjelpepersonell som ivaretar ledsager og støtte funksjonene i laget. Vi har ca 60 medlemmer.

 

Hovedaktiviteter i laget er ski, alpint og langrenn, sykling, tandem og singlesykler og boccia.

 

Vi har i de 2 årene som prosjektet har pågått lagt vekt på å forbedre kvaliteten og øke mengden på den trening som vi gjør hver uke. Vi har som supplement til den ukentlige trening vært på Cato-senteret i Son flere ganger og trent. Vi har vært på Beitostølen for å trene sykling og deltatt i Ridderrittet. Vi har hatt skisamling for å trene intenst og med bedre kvalitet. Vi har hatt deltakere i Ridderuken og Ridderrennet­.

 

EXTRA-midlene har gitt oss anledning til å trene mer og bedre. Resultatet ser vi best på de utviklingshemmede som har fått bedre bevegelsesevne og er blitt bedre til å konsentrere seg, de er også blitt sterkere og villigere til å trene. Alle som driver med idrett i laget har nytt godt av tiltakene. Vi har lagt vekt på at både funksjonsfriske, funksjonshemmede og utviklingshemmede skulle trene i sammen og at vi ville styrke det sosiale gruppene i mellom. Vi vil også for framtiden dra nytte av det vi har lært av prosjektet.

 

Vi takker for tildelingen.

Prosjektleder/forsker

Thorbjørn Kristiansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Rehabilitering gjennom idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Ski Aktivitetslag for funksjonshemmede (SAFF)
Beløp Bevilget
1998: kr 32 000, 1999: kr 22 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet