Rehabilitering gjennom trening

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt ”Rehabilitering gjennom trening” ble planlagt og gjennomført for en gruppe rusmisbrukere som hadde en et langvarig ru

Prosjekt ”Rehabilitering gjennom trening” ble planlagt og gjennomført for en gruppe rusmisbrukere som hadde en et langvarig rusmisbruk. Alle var pasienter ved Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt. Den fysiske helsetilstanden hos deltagerne var ofte dårlig, delvis som følge av inaktivitet, og mange av pasientene hadde til dels store psykiske lidelser i tillegg til rusmisbruket. Gjennom prosjektet ønsket vi å få vite mer om hvilken effekt strukturert trening kunne ha for denne målgruppen.

 

Gjennomføringen skjedde over en periode på tre år fra sommeren 2001. Deltagerne trente to eller flere ganger ukentlig i institusjonens eget treningsrom, eller utendørs med turgåing, sykling, fotball etc. Den største utfordringen i prosjektarbeidet var å motivere personer som sjelden eller aldri hadde deltatt i fysisk trening.

 

Deltagerne i treningen viste rask og stor bedring både m.h.t. fysisk og psykisk helse. Treningen viste seg å være et stort og positivt bidrag til deltagernes rehabiliteringsprosess. Institusjonen fikk et nytt syn på verdien av trening som en del av sitt opplegg. Det ble høstet mye lærdom i forhold til viktigheten av å drive et aktivt motivasjonsarbeid i forhold til alle deler av rehabiliteringsarbeidet.

 

Erfaringene fra prosjektet blir videreført ved at trening er inkludert som en obligatorisk del av rehabiliteringsarbeidet ved Østråt. Slik sett har prosjektet, som er støttet av Helse og Rehabilitering, bidratt til å gjøre tilbudet ved Østråt mer komplett.

Prosjektleder/forsker

Magnar Lie

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Rehabilitering gjennom trening
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Østråt omsorg og rehabilitering
Beløp Bevilget
2001: kr 300 000, 2002: kr 50 000, 2003: kr 150 000
Startdato
01.06.2001
Sluttdato
31.05.2004
Status
Avsluttet