Rehabilitering og klimaeffekter “Klimastudien”

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) affiserer om lag 6% av den voksne befolkning og forekomsten synes å øke

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) affiserer om lag 6% av den voksne befolkning og forekomsten synes å øke. I langtkomne stadier blir pasienter med KOLS ofte i økende grad invalidisert av sine symptomer med derav følgende nedsatt livskvalitet og stort hjelpebehov.

 

Det er meget godt dokumentert at strukturerte rehabiliteringsprogrammer kan bedre livskvalitet og funksjonell arbeidskapasitet hos pasienter med KOLS. Mange pasienter med KOLS opplever en forverring i vintermånedene i Norge. Eventuelle klimaeffekter på livskvaliteten til KOLS-pasienter har tidligere ikke blitt vitenskapelig studert og dette prosjektet har derfor undersøkt bl.a. slike effekter av rehabilitering av KOLS-pasienter i varmt klima i vinterhalvåret sammenlignet med tilsvarende rehabilitering i Norge.

 

65 pasienter har blitt rehabilitert på Valle Marina, Gran Canaria, 72 pasienter inngår i kontrollgruppen. Rehabilitering av begge grupper er gjort i regi av Glittreklinikken’s tverrfaglige program. Prosjektet har vist at det er praktisk mulig å gjennomføre et adekvat rehabiliteringsopplegg i regi av Glittreklinikken vinterstid på Gran Canaria.

 

Statistiske analyser av innsamlede data vil avklare om det foreligger effektforskjeller av rehabiliteringen på de to studerte gruppene. Resultatene vil kunne få avgjørende betydning for om ordningen med statlig finansierte behandlingsreiser i utlandet skal bli utvidet til å gjelde også KOLS-pasienter.

Prosjektleder/forsker

Olav Kåre Refvem

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Rehabilitering og klimaeffekter “Klimastudien”
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Glittreklinikken
Beløp Bevilget
2000: kr 1 300 000, 2001: kr 1 400 000, 2002: kr 0, 2003: kr 450 000
Startdato
15.01.2000
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet