Rehabiliteringsnettverk 2

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet 2007/3/0364 ”Rehabiliteringsnettverk 2” bygger på prosjektet 2006/3/0178 ”Rehabiliteringsnettverk”.

 

”Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms” gjør en innsats for å forbedre forholdene til de som i dag er eldre og trenger rehabilitering. Dette ved å påvirke til styrket samarbeid innad i kommunene, mellom kommunene, mellom fagnivåene og med brukerorganisasjonene samt heving av kompetansenivået blant personalet i helsetjenestene i 10 Midt-Troms kommuner og for ansatte som jobber i de to spesialisthelsetjenestene Salangen HelseRehab og Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms.

 

Prosjektet ”Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms” hadde sin oppstart høsten 2005 som den norske piloten i det transnasjonale prosjektet ”Sustainable Rural Health Care Networks”. Fokuset på rehabilitering av eldre har vært for lite i HelseNorge, og dette resulterer i for lav kompetanse og lite samarbeid om de pasientene som trenger dette tilbudet. Behovet for en ”arena” hvor man kunne jobbe rundt denne problemstillingen var tilstede.

 

Det er siden 2007 gjennomført et kompetanseprogram hvert år som er bygd på behov fra en kartlegging utført våren 2006 og kontinuerlige diskusjoner underveis med deltagerne i nettverket, i styringsgruppa og i referansegruppa. Tiltakene i kompetanseprogrammene er fokusert rundt bruken av IKT som hjelpemidler for kompetanseheving og samhandling. Dette være seg forelesninger via videokonferanser, virtuelt fagnett, fellessamlinger med erfaringsdeling og diskusjoner, enkeltstående kurs og hospiteringsordninger i tillegg til samarbeid med brukerorganisasjoner på ”fellessamlingsarenaen” samt i andre prosjekter.

 

Fortløpende evalueringer av kompetanseprogrammet og dets organisering kan tyde på at dette er en fleksibel måte å drive kompetansehevende virksomhet i rurale strøk. Det å delta på tiltak i nettverket har også skaffet mange helsearbeidere innsikt i hva som finnes innenfor brukerorganisasjonenes likemannstilbud. De har også knyttet kontakter med andre kommuners representanter i nettverket og ansatte ved de nevnte spesialisthelsetjenester. Den kommunale rehabiliteringsplanen som alle kommuner skulle ha på plass som et verktøy til daglig bruk på systemnivået for over 10 år siden, er kommet på bordet i flere av kommunene igjen og fokuset på dette fagområdet er bedret. Men potensialet er enda stort!

 

Av den grunn videreføres prosjektet i fast drift som et av nettverkene i den interkommunale kvalitetsutviklingsenheten for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms, LØKTA. Det skal hvert år jobbes frem et kompetanseprogram som skal gjennomføres i nettverket hvor man fortsetter å fokusere på samhandlingen og kvalitetshevingen i helsetjenesten til de eldre rehabiliteringspasientene.

 

Prosjektleder/forsker

Heidi Gløtta Kristiansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Rehabiliteringsnettverk 2
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LØKTA ved prosjekt Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms
Beløp Bevilget
2008: kr 433 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet