Rekruttering og aktiviteter

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Denne prosjektrapporten er ført i pennen av Rune Sjåholm, Org

Denne prosjektrapporten er ført i pennen av Rune Sjåholm, Org.sjef i Møre og Romsdal Idrettskrets. Prosjektet ble startet opp av Sissel Tegelsrud Kolstad, som var integreringskonsulent i Møre og Romsdal fram til 01.12.2001. Siden da har stillinga stått i vakanse.

 

I henhold til plan skulle prosjektet gå fra 01.01.1999 til 31.12.2002. Prosjektregnskap for 2001 er levert. Gjenstående beløp er kr 58.353.

 

På grunn av vakanse i stillinga som integreringskonsulent i Møre og Romsdal, har det i regi av prosjektet ikke skjedd registrerte aktiviteter i 2002. Det innebærer at restansen, kr 58.533 må tilbakebetales.

Prosjektleder/forsker

Sissel Tegelsrud Kolstad

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Rekruttering og aktiviteter
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1999: kr 50 000, 2000: kr 60 000, 2001: kr 70 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet