Rekruttering til bedre helse i rullestol

Søknadssammendrag

1.

Hva er bakgrunnen for prosjektet?


Bakgrunnen for å søke midler til innkjøp av nye rugbystoler, er at dette er den eneste måten vi kan rekruttere nye spillere på, og at vi sårt trenger flere stoler til utlån.
Vi arrangerer rekrutteringssamlinger og inviterer folk i rullestol til å komme på treningene våres, og da er det viktig at de får prøve å sitte i en rugbystol og at vi har noen å låne ut før man får skaffet seg sin egen.

2.

Hva er målsetting for prosjektet?


Målsetningen er å få flere aktive spillere, da vi mener dette er meget helsefremmende og har enorm innvirkning på hvordan folk i rullestol skal klare seg i hverdagen.
Man treffer mange mennesker i samme situasjon, og kan lære av hverandre når det gjelder rullestolteknikk og andre oppgaver som må løses i hverdagen. Det er også en målsetning å start opp flere lag/klubber i landet, da det i dag kun er aktivitet rundt Oslofjorden.

3.

Hvem er målgruppen for prosjektet?


Målgruppen er nyskadde rullestolbrukere som i realiteten har få eller ingen andre lagidretter som er tilpasset deres skadenivå.
Rullestolrugby er den lagidretten som er best tilpasser tetraplegikere, og det er derfor mange som ikke har så mange andre muligheter.
Vi søker også blant folk i alle aldre og begge kjønn som har vært skadet noen tid, uten på komme i gang med organisert trening.
Spesielt ser vi at unge nyskadde som blir introdusert for rugby allerede på primæroppholdet på Sunnaas, fatter stor interesse og gjerne vil fortsette etter at de har blitt sendt hjem.

4.

Beskrivelse og gjennomføring.
Vi har god kontakt med Sunnaas sykehus hvor de arrangerer turer til Horten hvor ORRK trener hver onsdag, samt at vi har rekrutteringssamlinger i Osloområdet for å rekruttere nye spillere. Vi har i tillegg startet et klubblag i Østfold, samt et i Telemark, hvor tidligere spillere i ORRK har klart å rekruttere folk i sitt nærmiljø og startet egne treninger. Det er ved oppstart av disse lagene det er viktig at vi kan tilby stoler til utlån en periode.

5.

Prosjektets betydning
Vi mener det har en stor helsemessig gevinst å holde seg fysisk aktiv etter at man har havnet i rullestol, samt at det også er veldig viktig å bli sosialisert og knyttet sammen med andre i samme situasjon, etter at men har blitt rullestolbruker. For at vi

skal kunne starte opp flere lag/klubber i andre deler av landet, samt utvikle det miljøet som i dag vokser frem rundt Oslofjorden (Horten, Skien og Fredrikstad) er det viktig at vi har stoler og tilby de som vil prøve, samt at de kan låne stolene frem til de får skaffet seg sine egne.

6.

Fremdriftsplan
Arbeidet med rekruttering og igangsetting av nye lag har foregått i ett par år allerede, men vi ønsker å intensivere dette arbeidet fremover, og har planer om flere rekrutteringssamlinger i løpet av dette og neste år.

Midlene vi søker om i denne omgang skal gå til innkjøp av utlånsstoler som Rugbyforbundet kan disponere og låne ut til de lag som måtte trenge det, samt at Oslo Rullestolrugbyklubb (ORRK) vil har ansvaret for å transportere, lagre og vedlikeholde utstyret.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0341.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan-Erik Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Rekruttering til bedre helse i rullestol
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 300 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet