Relaxinstudiet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetning: Målsetning med studiet var å eksperimentelt vurdere hvilken effekter hormonet Relaxin har på ernæring av bruskstru

Målsetning: Målsetning med studiet var å eksperimentelt vurdere hvilken effekter hormonet Relaxin har på ernæring av bruskstrukturer slik som lenderyggens mellomvirvelskiver, samt iliosakralledds strukturer.

 

Metode: Hormonet Relaxin introdusertes ved intravenøst administrasjon til alt 14 griser i  løpet av to uker. På slutten av denne perioden introdusertes radioaktiv sulfat. Etter dette ble transporten av metabolske parametre analysert. Histologiske undersøkelser ble gjort for å se på collagenets nettverksstruktur.

 

Resultater: En klar og signifikant collangenolyttisk effekt ble påvist som konsekvens av Relaxin behandlingen. Relaxinet påvirket sterkt ernæringsparametre med eks. vis økt vanninnhold og økt transport. Dessuten minsket collagenandelen, samt opptaket av næring i bruskcellene. Hormonet påvirket videre negativt det viktige collagene nettverket, hvilket kan influere på de mekaniske egenskapene i lenderyggens mellomvirvelskive, så vel som i iliosacralleddene.

 

Eksperimentet ga svært nyttig basal viten om hormonet Relaxins effekt som hittil ikke har vært kjent.

Prosjektleder/forsker

Aage Indahl

Hovedveileder

Sten Holm

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Relaxinstudiet
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1998: kr 317 000
Startdato
01.03.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet