Ressurskatalog – hefte m.m.

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Denne rapporten tar sikte på kortfattet å beskrive arbeidet med en ressurskatalog for alkohol- og narkotikaundervisning i skol

Denne rapporten tar sikte på kortfattet å beskrive arbeidet med en ressurskatalog for alkohol­- og narkotikaundervisning i skoleverket, både grunn-­ og videregående skole. Prosjektet fikk tilskudd fra Helse og Rehabilitering i 2002. De to organisasjonene som står bak prosjektet er Forbundet Mot Rusgift og Norsk Læreravholdslag.

 

I avslutningskapittelet gjøres det rede for dokumenterte forutsetninger for at rusgiftforebygging skal lykkes. Dersom man lykkes i å implementere slik forebygging i skolen, kan man oppnå å utsette alkoholdebuten hos ungdom, og dermed få følgende effekter:

·        Man reduserer alkoholforbruket i ungdomsårene.

·        Man reduserer risikoen for å begynne eksperimentering med andre rusgifter.

 

Det store spørsmålet er om man kan greie å systematisere rusgiftundervisningen slik at man oppnår denne målsettingen. En gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur viser at dette er mulig.

 

I ressurskatalogen har man understreket at forebygging over tid er viktig, og pekt på ressurser som kan gjøre en slik skolebasert forebygging mulig. Katalogen er gjort tilgjengelig. Inntrykket er at interessen i skolen for rusgiftforebygging er blitt påvirket i positiv retning som følge av prosjektet. NLA har hatt med seg katalogen på en rekke lærerstevner og har fått gode tilbakemeldinger. Lenker til nettutgaven er lagt av en rekke offentlige og frivillige skolesider på Internett, som Skolenettet (Læringssenteret), Kriminalitetsforebyggende råd og Skoleveven.

 

Prosjektet har resultert i følgende publikasjoner og presentasjoner:

1.      Ressurskatalog for skolens arbeid med rusgiftspørsmål – grunnskolen – hefte 44 sider

2.      Ressurskatalog for skolens arbeid med rusgiftspørsmål – grunnskolen – hefte 32 sider

3.      En nettpublisering av alt stoffet på www.fmr.no/skole

Prosjektleder/forsker

Heidi Lyngby

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Ressurskatalog – hefte m.m.
Organisasjon
Forbundet Mot Rusgift
Org.ledd
Konsulentfirmaet Prosa as
Beløp Bevilget
2002: kr 260 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
01.12.2003
Status
Avsluttet