Ressurskobling og innvandring

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I utgangspunktet var Vard-modellen et tiltak for å engasjere barn og ungdom til positiv fotballaktivitet

I utgangspunktet var Vard-modellen et tiltak for å engasjere barn og ungdom til positiv fotballaktivitet. Erfaringer viste at dette har engasjert gutter. Utfordringen ble å engasjere hele familien.

 

Følgende målsetting ble formulert: Sammen med andre frivillige organisasjoner/det offentlige skal RESSI utvikle og formalisere et komplett tilbud til innvandrerfamilier som oppsøker Vard for på den måten få mer trivsel og trygghet for hver krone investert.

 

Utallige erfaringer fra sosialt arbeid, fra integreringsarbeid, fra kriminalitet viser at forebygging fremfor reparasjon er både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk klart mest lønnsomt. Disse erfaringer ønsker prosjektet ”Ressurskobling og Innvandring” (RESSI) å bygge på.

 

Hensikten med RESSI har først og fremst vært å bidra til å legge forholdene bedre til rette for integrering av innvandrerkvinner, men også gi et bidrag til hele innvandrerfamilien. Konkrete tiltak har vært: baking, turgåing, opplevelse/kunnskap og svømming.

 

En kritisk suksessfaktor er involvering av andre organisasjoner og enkeltpersoner. Ressurskobling skal gi økt effekt av innsats. Med enkle midler mener prosjektet at en langt på vei har klart å nå målsettingen. En evaluering som er gjennomført underbygger også dette. Integrering av innvandrerbarn og -ungdom har mye hatt sportsklubben Vard som ankringspunkt. RESSI er en mer frikobling fra sportsklubben Vard. Dette skal gi bedre identifisering til prosjektet for de som ikke føler tilhørighet til fotball.

 

En annen kritisk suksessfaktor er stabile og forutsigbare økonomiske rammer. Prosjektet skaper forventninger hos deltagerne, som skal møtes. De basistiltak som drives skal ikke ha store økonomiske kostnader, men effekten skal være synlig. Det er skapt forventninger hos deltagerne og flere nettverk er blitt etablert. Dette skal følges opp. Forutsigbarhet gir trygghet hos deltagerne.

 

Prosjektgruppen i Ressi fortsetter arbeidet med å integrere/aktivisere flerkulturelle og norske kvinner gjennom enkle aktiviteter også for året 2006.

Prosjektleder/forsker

Inger Rossebø Knudsen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Ressurskobling og innvandring
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 145 000, 2005: kr 100 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet