Ressurssvenn – skolering og evaluering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På den nasjonale konferansen om vold mot kvinner 2014, fortalte en voldsutsatt kvinne om hvordan hun gang etter gang flyttet tilbake til overgriper. Livet med overgriper virket rett og slett enklere enn å skulle klare seg alene etter bo-opphold på krisesenter. Gjennom mange års samliv med overgriperen hadde hun mistet både nettverket sitt og troen på seg selv. I salen satt en grepet N.K.S. generalsekretær. Her kan frivilligheten gjøre en forskjell, tenkte hun. Frivillige som kan bistå voldsutsatte kvinner i reetableringsfasen. Ikke som terapeut, men som medmenneske og ressurs i overgangen.

Målsetting

Ressursvenn skal være et kvalitativt godt og veldrevet tilbud ved halvparten av landets 47 krisesentre. Deltakende voldsutsatte kvinner opplever større mestring og muligheter i livene sine, og frivillige opplever at de har fått god veiledning i rollen som frivillig Ressursvenn eller gruppeleder.

Målgruppe

voldsutsatte kvinner i tilknytning til landets krisesentre, samt frivillige sanitetskvinner som ønsker å bli Ressursvenn for voldsutsatte kvinner.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Ressursvenn-prosjektet skal knytte voldsutsatte kvinner til sitt nye lokalsamfunnet, ikke gjennom tjenetestetilbud, men gjennom frivillige Resurssvenner som bryr seg som et medmenneske, fokuserer på den voldsutsattes ressurser og kan være døråpner til en ny tilværelse. Ressursvenn skal være et nasjonalt tilbud for alle voldsutsatte uavhengig av hvor de bor i landet. For at frivillige skal kunne utøve en slik rolle og finnes landet rundt, må de ha nødvendig opplæring og veiledning, og følges opp lokalt. Dette skal vi gjennomføre med årlige samlinger for Ressursvenner med fokus på erfaringsutveksling og veiledning, og ikke minst ekstra opplæring og veiledning for en gruppe frivillige (gruppeledere) i prosjektet som skal koordinere aktiviteten i tilknytning til det lokale krisesenteret og veilede lokale Ressursvenner i rollen de skal utøve. All opplæring og veiledning av frivillige vil kvalitetssikres og evalueres slik at N.K.S. på sikt har de beste forutsetninger til å etablere en nasjonal frivillighetsmodell i tilknytning til alle landets 47 krisesentre. Videre skal vi få ekstern bistand til å evaluere hvilken effekt frivillige Ressursvenner betyr for deltakende voldsutsatte kvinner, og hvilken form dette tilbudet bør ta videre.

Fremdriftsplan

Årlig samling for frivillige gruppeledere og Ressursvenner sentralt i Norge. Gjennomføre ekstra kursdager lokalt for gruppeledere, når opplæringen gjennomføres for frivillige med avtalte sanitetsforeninger/krisesentre. Bistand ekstern evaluering av kvalitative og kvantitative målinger. Analyse av kvalitative og kvantitative data. Evaluering av prosjektet ut fra brukererfaringer. Fast finansiering. Sluttrapport skrives.

Prosjektleder/forsker

Stine Torgersen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Ressurssvenn – skolering og evaluering
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 484 000, 2019: kr 484 000
Startdato
15.08.2018
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring