Rettighetsguide for hørselshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Hørselshemmede har ofte behov for å få utløst rettigheter, for eksempel i forhold til utdanning, trygd, hjelpemidler

Bakgrunn: Hørselshemmede har ofte behov for å få utløst rettigheter, for eksempel i forhold til utdanning, trygd, hjelpemidler, rehabilitering og arbeid. Det er et betydelig konglomerat av lover, regler og forskrifter som regulerer de mange tjenestetilbyderne på hørselsfeltet. Til tross for dette er rettighetsinformasjonen for hørselshemmede fragmentarisk og nokså vanskelig tilgjengelig språklig.

 

Målsetting: For å bøte på denne situasjonen tok Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) mål av seg til samle inn, systematisere og formidle relevant rettighetsinformasjonen på brukergruppens premisser i en egen rettighetsguide for hørselshemmede.

 

Gjennomføring: Det ble lagt opp til å utvikle et omfattende skriftlig sluttprodukt med hjelp av fokusgruppemetodikk. Imidlertid viste det seg at FFOs rettighetssenter og Sosial- og helsedirektoratet allerede hadde gjort et grunnarbeid som synliggjorde brukergruppens reelle rettighetsbehov. Dermed ble behovet for fokusgruppemetodikk opphevet. Når det gjaldt sluttproduktet, ble det besluttet å gå bort fra å lage et større skriftlig sluttprodukt. Dette fordi lovutviklingen på rettighetsfeltet går så pass raskt, at eksempelvis en brosjyre raskt ville bli foreldet. I stedet ble det prioritert å utvikle og bekjentgjøre et eget nettsted som kunne ajourføres løpende.

 

Oppnådde resultater: Det er blitt utviklet en folder som viser hørselshemmede vei til et eget nettsted med fokus på rettigheter:

·        Rettighetsguiden: Folder som er litt større enn et visittkort og som kan brettes ut. Folderen presenterer og viser vei til det nye nettstedet Rettighetsportalen (se neste punkt). Folderen er blitt distribuert til landets 25 hørselssentraler i 10.000 eks.

·        Rettighetsportalen: www.rettighet.no rommer to typer oppslag:

–         Brukerhistorier: Brukere innen ulike kategorier forteller selv sin historie om veien til egenmestring med fokus på rettighetsutløsing.

–         Linker: Kommenterte linker som er tematisk delt inn i rettighetskategorier med basis i brukergruppens faktiske behov for informasjon om lover, regler og forskrifter.

 

Videre planer: Restopplaget av Rettighetsguiden – 10.000 eks. – vil bli brukt i HLFs løpende informasjonsarbeid. Ansvaret for å ajourføre og videreutvikle Rettighetsportalen, er blitt forankret i HLFs informasjonsavdeling.

Prosjektleder/forsker

Steinar Birkeland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Rettighetsguide for hørselshemmede
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 235 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
13.06.2003
Status
Avsluttet