Revitalisering av medlemsgrupper i Dissimilis Norge

Søknadssammendrag

Bakgrunn:

Vår største bekymring nå som vi skal tilbake til normalen er at mange av våre medlemsgrupper som er basert på frivillige ikke skal komme i gang igjen. Vi ønsker å benytte oss av momentumet gjennom Dissimilisfestivalen og frivillighetens år til å skape engasjement, samt gi våre medlemsgrupper motivasjon til å komme i gang og ha noe å se frem til.

Målsetting:

Dissimilisfestivalen skal i år arrangeres 3. og 4.juni,og vi har et mål om å ha med mellom 350-400 av våre medlemmer .Den 24.september skal vi arrangere konserter gjennom «Dissimilisdagen», som er navnet på «Vår dag» i frivillighetens år, og vi har et mål om å arrangere 15-20 lokale arrangementer.

Målgruppe og deltakere:
Deltakerne vil være medlemmer i Dissimilis Norge i tillegg til frivillige, familie, venner og publikum. Aldersmessig variere det fra barnegrupper til pensjonister. De fleste i vår målgruppe vil ha et behov for fritidstilbud hele livet og flere har vært med siden starten av 90-tallet. Gjennom nyoppstartete grupper har det også vært stor pågang fra yngre som ønsker tilbud.

Metode:
Til Dissimilisfestivalen vil vi med støtte fra Stiftelsen Dam tilby reisemidler til medlemsgrupper som ellers ikke hadde hatt mulighet til å delta på festivalen. Til høsten vil vi med midler fra Stiftelsen Dam kunne arrangere lokale konserter som sammen med Dissimilisfestivalen er våre tiltak for å skape engasjement og aktivitet for våre medlemmer.

Forventet resultat:

Virkningen av økt deltakelse på Dissimilisfestivalen, samt lokale konserter vil være at man gir nytt liv til medlemsgruppene igjen. Det vil være med å bygge opp igjen det som har stått stille i to år. For det enkelte medlem vil dette være uvurderlig, og hjelpe mange å komme tilbake til hverdagen igjen. Gjennom både Dissimilisfestivalen og de lokale arrangementene blir våre medlemmer gitt muligheten til å vise hva de kan for omverdenen.

Prosjektleder

Benajmin Zahl Bergem

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Revitalisering av medlemsgrupper i Dissimilis Norge
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
08.04.2022