Rideleir

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Fysisk aktivitet er en kilde til helse, glede og trivsel. Barn og unge som driver en form for idrett vil utvikle seg motorisk, fysisk, psykisk og sosialt. Funksjonshemmede er en gruppe som ofte faller utenfor ordinære idretts- og fritidstilbud. I samarbeid med Solveig Angvik og rytterkretsen i Hordaland ønsket Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) Region Vest å arrangere en rideleir for mennesker med funksjonshemminger. Ridning er en idrett som de aller fleste funksjonshemmede kan delta i og som berører en både fysisk, psykisk og sosialt. Vi ønsket å gi deltagerne opplevelse av mestring i tillegg til en givende kontakt med hesten. Rideleiren skulle være et lavpristilbud til funksjonshemmede barn og unge.

 

Hovedmålsettingen var å tilby en rideleir for barn og unge med funksjonshemminger slik at de kan bli motivert til å fortsette med denne idretten i fremtiden. Prosjektet ble gjennomført 10. og 11. juni 2006 i samarbeid med Alvøen rideklubb. NFI ved utviklingskonsulent Merete Skadal har vært prosjektleder av tiltaket, mens Solveig Angvik, som også representerer Hordaland rytterkrets, har hatt hovedansvaret i forhold til det praktiske arbeidet rundt tiltaket. Alvøen Rideklubb har stått for den praktiske gjennomføringen av tiltaket. Deltagerne var hovedsaklig i alderen 10-15 år og med ulike funksjonshemminger. Totalt sett deltok 22 barn og ungdom. Alle deltok i riding, voltige, kjøring og stell av hest og fikk dermed en allsidig opplevelse. Alle parter var fornøyd med tiltaket og det er et ønske om å gjøre dette til et årlig arrangement. Alvøen Rideklubb startet høsten 2006 med kurs på lørdager som et tilbud til funksjonshemmede, og flere av de som var med på rideleiren har deltatt på dette. 11 barn og unge deltok på kurs høsten 2006. Fra januar 2007 har det blitt hyppigere kurs og flere deltagere, og målet er å utvikle og utvide dette tilbudet ytterligere.

Prosjektleder/forsker

Merete Skadal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Rideleir
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Hordaland Rytterkrets
Beløp Bevilget
2006: kr 45 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
30.04.2006
Status
Avsluttet