Riding for alle i Indre Sogn

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet:

Det er stor interesse for riding og hestesport i Indre Sogn.

Tangen Kjøre- og Rideklubb har stallplassar til 13 hestar, og ønskjer å utvide stallkapasiteten med 10 nye stallplassar.

Vi ønskjer å tilby stallplassar til medlemmar og å få stallplass til klubbhestar som kan nyttast til aktivitetsriding for funksjonshemma, og riding for barn og unge i Indre Sogn.


2) Prosjektets målsetting:

Betre tilbod til riding og hestesport for funksjonshemma, barn og ungdom i Indre Sogn.


3) Prosjektets målgruppe:- Funksjonshemma, barn og unge i Indre Sogn

– Psykisk utviklingshemma

– Fysioterapautar i Årdal, Lærdal og Aurland

– PPT- Foreldre- Skuleklassar


4) Prosjektets betydning:

Prosjektet fører til at funksjonshemma i Indre Sogn kan få tilbod om aktivitetsriding.

Tangen Kjøre- og Rideklubb kan tilby aktivitetsriding til ca 30 personar kvart år.

Tangen Kjøre- og Rideklubb kan kjøpe inn fleire klubbhestar, og tilby oppstalling og utdanning.

Barn og unge kan såleis få dekke sitt ønskje om å delta i ride- og hestesportaktivitetar.

Dette kan være med på å gje den einskilde større livskvalitet og fysiske utfoldelse.


5) Framdriftsplan:Godkjent byggestøknad, Årdal Kommune

01.05.07
Søknad om stønad, Extramidlar

20.05.08
Søknad om byggelån Indre Sogn Sparebank

15.06.07
Oppstart av grunnarbeider

01.08.07
Tilsagn om stønad fra Extramidlar

30.11.08
Bestilling av stall

15.12.07
Montasje av stall

01.05.08
Innkjøp av klubbhestar

01.09.08


Tilbod om ridning for funksjonsh. i Lærdal og Aurland

01.09.08


Start rideinstruksjon for barn og unge

01.09.08


6) Søkt beløp

2008: 800.000
2009: 0
2010: 0
Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0349.pdf

Prosjektleder/forsker

Sigrid Røneid

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Riding for alle i Indre Sogn
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 800 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.08.2009
Status
Avsluttet