Riding for alle i Indre Sogn

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet:

Det er stor interesse for riding og hestesport i Indre Sogn.

Tangen Kjøre- og Rideklubb har stallplassar til 13 hestar, og ønskjer å utvide stallkapasiteten med 10 nye stallplassar.

Vi ønskjer å tilby stallplassar til medlemmar og å få stallplass til klubbhestar som kan nyttast til aktivitetsriding for funksjonshemma, og riding for barn og unge i Indre Sogn.


2) Prosjektets målsetting:

Betre tilbod til riding og hestesport for funksjonshemma, barn og ungdom i Indre Sogn.


3) Prosjektets målgruppe:- Funksjonshemma, barn og unge i Indre Sogn

– Psykisk utviklingshemma

– Fysioterapautar i Årdal, Lærdal og Aurland

– PPT- Foreldre- Skuleklassar


4) Prosjektets betydning:

Prosjektet fører til at funksjonshemma i Indre Sogn kan få tilbod om aktivitetsriding.

Tangen Kjøre- og Rideklubb kan tilby aktivitetsriding til ca 30 personar kvart år.

Tangen Kjøre- og Rideklubb kan kjøpe inn fleire klubbhestar, og tilby oppstalling og utdanning.

Barn og unge kan såleis få dekke sitt ønskje om å delta i ride- og hestesportaktivitetar.

Dette kan være med på å gje den einskilde større livskvalitet og fysiske utfoldelse.


5) Framdriftsplan:Godkjent byggestøknad, Årdal Kommune

01.05.07
Søknad om stønad, Extramidlar

20.05.08
Søknad om byggelån Indre Sogn Sparebank

15.06.07
Oppstart av grunnarbeider

01.08.07
Tilsagn om stønad fra Extramidlar

30.11.08
Bestilling av stall

15.12.07
Montasje av stall

01.05.08
Innkjøp av klubbhestar

01.09.08


Tilbod om ridning for funksjonsh. i Lærdal og Aurland

01.09.08


Start rideinstruksjon for barn og unge

01.09.08


6) Søkt beløp

2008: 800.000
2009: 0
2010: 0
Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0349.pdf

Sluttrapportsammendrag

Tangen Kjøre- og Rideklubb held til i Årdal i Sogn. Vi ønskjer å tilby ulike aktivitetar, mellom anna riding av klubbhestar, rideskule og aktivitetsriding for handicappa. Vi har ønskje om fleire klubbhestar slik at fleire kan få anledning til å ri og stelle hestar. Det har også vore behov for fleire stallplassar til medlemmar som ønskjer å kjøpe hest, og for å tilby hesteinteresserte i Indre Sogn mulighet til å delta på ridekurs og stemner.

Prosjektet “Riding for alle i Indre Sogn” har gitt mulighet til å bygge ny stall og kjøpe inn tre hestar. Første delen av prosjektgjennomføringa var oppsetting av stall. Store deler av dette blei utført på dugnad av medlemmar i rideklubben. Andre del av prosjektet var å kjøpe inn nye klubbhestar. Det har vist seg at det har vore vanskeleg å få tak i hestar som passa til oss. Rideklubben kjøpte inn ein klubbhest i 2009, og dei to andre er på plass i løpet av januar 2010. Dei siste hestane blir bokført som ein del av den ordinære rekneskapen til rideklubben i 2010.

Vi har gjennomført aktivitetsriding for funksjonshemma og rideopplæring for barn og unge både våren og hausten 2009. Vi har i tillegg arrangert fleire week-end kurs og stemner der ryttarar fra heile Sogn og Fjordane har deltatt.

Midlane fra Helse og Rehabilitering samt den store dugnadsinnsatsen har gjort at rideklubben har redusert behovet for låneopptak, og prosjektet har vore gjennomført innanfor budsjettrammer. Dette gjer at vi framtida kan konsentrere oss om å gjennomføre hestesportslige aktivitetar i staden for å bruke kreftene på å skaffe midler til nedbetaling av gjeld.

Prosjektleder/forsker

Sigrid Røneid

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Riding for alle i Indre Sogn
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 800 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.08.2009
Status
Avsluttet