Ro/Uro Ung

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Marthe Valle utviklet i utgangspunktet RO/URO som et kunstnerisk bestillingsverk, før det ble utviklet til et ungdomsprosjekt i samarbeid med Bergen sanitetsforening (BSF). Kjernen i prosjektet er god formidling, både faglig og kulturelt, da prosjektet er fundamentert på idéen om både faglig og musikalsk innhold. Prosjektet har blitt til gjennom et tre måneders langt pilotprosjekt på Kleppestø Ungdomsskole i 2018-2019.

Målsetting

Overordnet mål er å tilby RO/URO UNG til ungdomsskoler i Vestland Fylke. Prosjektet har som hovedmål å styrke psykisk helse hos ungdom.

Målgruppe

Primærmålgruppen er ungdom på ungdomstrinnet i Vestland Fylke.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er grovt sett delt inn i to deler; å videreutvikle innholdet slik at det kan gjøres av flere formidlere/musikkterapeuter, og å utvide det geografiske området hvor vi tilbyr prosjektet til Vestland fylke. Første del av prosjektet er å tilrettelegge det faglige innholdet i RO/URO UNG slik at ulike utøvere kan formidle det på en tilfredsstillende måte, dette gjøres samlingsbasert. Så skal lokale sanitetsforeninger i Vestland kobles på for å tilby prosjektet til et større antall ungdomsskoler i fylket.

Fremdriftsplan

– Etablere prosjektorganisasjon – Videreutvikling av RO/URO UNG – Etablere kontakt med lokale N.K.S. foreninger – Rekruttering Musikkterapeuter – Seminarvirksomhet RO/URO UNG til nye formidler (jan 2021 og jan 2022) – Etablere kontakt med aktuelle skoler regionalt – Gjennomføring av RO/URO UNG i Vestland Fylke og utdanning av flere formidlere – Prosjektkoordinering: Innsalg, oppfølging og evaluering av opplegget inkl. midtveisevaluering.

Prosjektleder/forsker

Marthe Christine Valle

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Ro/Uro Ung
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Marthe Valle
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring