Røa IL Fotball for CP og Downs Syndrom

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fotball for utøvere med cerebral parese startet i Norge i 2014. Satsning på fotballag for barn og unge med cerebral parese er mer kostbart per spiller enn for funksjonsfriske. Dette er den viktigste grunnen til at Røa IL har Norges eneste CP-lag. For at de skal møte andre CP-lag, må de i dag til Danmark. Det er derfor behov for å utvide tilbudet i Norge. I dag består gruppen av gutter og jenter i alderen 6-16år. Etter flere år med lav rekruttering, har vi det siste året lykkes med å få gruppen til å vokse noe. Både Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund ønsker en slik satsning.

Målsetting

Gi et spesialisert fotballaktivitetstilbud i Osloområdet for minst 150 barn og unge med cerebral parese samt gi et spesialisert fotballsaktivitetstilbud i Osloområdet for minst 50 utøvere med cerebral parese.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn og unge mellom 6 og 16 med cerebral parese.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker en 3 års satsning på CP-fotball og fotball for spillere med downs syndrom. I begge tilfeller er tilbudet alt for dårlig. Røa IL har over 25 års erfaring med "downs-lag" – Røa Unified og 4 års erfaring med CP-fotball. I dag finnes det i praksis kun to motstanderlag i Oslo for Røa Unified, og ingen motstanderlag i hele Norge for CP-laget. Andre land – f.eks Danmark – har lykkes godt med en slik satsning. Røa IL har viktig erfaring og kompetanse, som Norge bør bygge videre på. For å sikre motivasjon og vekst, er det nødvendig at vi i prosjekt- og oppbygningfasen sikre beholder dagens spillere samtidig som vi rekrutterer flere. Dette er kritisk for å sikre vekst. I og med at det ikke finnes andre CP-lag i Norge, bør vi derfor opprettholde deltakelse i turneringer i Danmark. For Røa Unified er deltakelse i Landsturneringen viktig. Vi vil gjøre oppmerksom på at for noen av barna/ungdommene er inkluderingen i Røa IL første gangen de har følt seg reelt inkludert og likestilt i en fritidsaktivitet. De opplever et fellesskap som bidrar til både å styrke selvfølelsen og sosial læring. Vi ønsker satsning og utvikling av trenere internt samt mer utstyr når vi vokser.

Fremdriftsplan

Vår/sommer 2021: – Markedsføringskampanje inn mot CP og Downs Syndrom organisasjoner og lokalt samt Stiftelsen Vi – Tine fotballskole uke 33 – Fotballtreninger gjennom hele sommeren og høsten Høst 2021: – Deltakelse på Landsturnering for Røa Unified – Deltakelse på turnering i Danmark for CP-laget Vinter 2021/2022: – Ordinære fotballtreninger For år 2 og 3, som år 1, men med tillegg av kamper for både CP og Røa Unified.

Prosjektleder/forsker

Per-Ivar Stokkmo

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Røa IL Fotball for CP og Downs Syndrom
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 550 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring