Roboten Berntsen flytter inn – Si farvel til isolasjon og inaktivitet

Søknadssammendrag

De strenge smittevernreglene har rammet de hjemmeboende eldre hardt. De er bedt om å isolere seg og ha minst mulig kontakt med andre, inkludert egen familie. Møteplasser er blitt stengt og aktiviteter satt på vent. Koronapandemien har gjort sårbare eldre enda mer inaktive.

Aktivitets- og kommunikasjonsroboten Berntsen er en helt ny tjeneste. Berntsen er et nettbrett knyttet opp mot en individuelt tilpasset timeplan. Når det står “trening” på timeplanen kl 11, så starter treningsfilmer automatisk på dette klokkeslettet. Berntsen legger til rette for kommunikasjon og videosamtale med pårørende. Målet med prosjektet er å bruke Roboten Berntsen for å inkludere hjemmeboende eldre i den digitale kommunikasjonsverden, bidra til å bryte isolasjon og øke aktivitetsnivået. Prosjektet vil fremme bedre levekår, fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektet er delt inn i fire tiltaksområder:
1) La brukerne bli kjent med Berntsen. Lag presentasjonsfilm. (mai-juni 2021)
2) Bygge opp infrastruktur og metodikk ( juli-august 2021)
3) Rekruttere deltakere, koordinere og igangsette (august 2021- april 2022)
4) Evaluere og videreføre (april-mai 2022)

Berntsen-teknologien har stort potensiale til å aktivisere hjemmeboende eldre og samtidig bidra til at de kan holde kontakten med sine nære og kjære. Prosjektet vil gi oss verdifull kunnskap om hvordan en slik tjeneste kan skaleres opp, hvilke muligheter som ligger her, hvilke begrensninger vi står overfor – og hvordan vi kan løse dette.

Uten fysisk aktivitet går det fort nedover. Roboten Berntsen har vist oss at han kan holde de eldre i aktivitet – og dermed sørge for at de holder seg sterke og stødige til tross for korona nedstengninger og restriksjoner. Berntsen hjelper de eldre å holde kontakt med venner og familie, samt bidrar til å strukturere dagen slik at de kommer seg opp av godstolen og i aktivitet. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom pårørende, fysioterapeuter og frivillige.

Prosjektleder/forsker

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Roboten Berntsen flytter inn – Si farvel til isolasjon og inaktivitet
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
30.03.2021