Robottrening for pasienter m. hjerneslag

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Robotikk til opptrening av arm/håndfunksjon er en ny og spennende metode innen rehabilitering som er effektiv og motiverende, og kan bidra til å gi økt treningsmengde til pasienter med hjerneslag. Sunnaas sykehus har forsøkt ut denne formen for trening, og den er svært populær hos pasientene. Pasientene og brukerorganisasjoner etterlyser at slik trening blir tilgjengelig for flere pasienter etter hjerneslag. Ved utvikling av en kunnskapsbasert retningslinje, som ikke finnes i dag, vil vi sikre at robottrening blir gitt riktig, og gjøre det enklere for andre å tilby tilsvarende trening.

Målsetting

Målet er å få på plass en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med hjerneslag slik at denne treningsformen blir lettere tilgjengelig for helsepersonell og brukere som kan ha nytte av det. Dette skal gjøres gjennom å utarbeide og teste ut en treningsprotokoll.

Målgruppe

Pasienter innlagt på Sunnaas sykehus etter hjerneslag som har medført redusert arm og håndfunksjon, og som kan ha nytte av robottrening

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

1.Etableringsfase: Prosjekteier og oppdragsgiver er LHL Hjerneslag v/Tommy Skar, LHL Hjerneslag sine brukerrepresentanter; Bente Endresen og Signe Bøvolden, fra Personskadeforbundet deltar Christina Thanger. Prosjektleder vil være Linda Sørensen fra Sunnaas sykehus. Prosjektleder utarbeider et utkast til en treningsprotokoll på bakgrunn av relevant forskning. Prosjektgruppen samles og gir innspill og protokollen ferdigstilles. 2. Evalueringsfase: I evalueringsfasen vil 30 pasienter fortløpende rekrutteres og ta i bruk denne treningsprotokollen som en del av deres slagrehabilitering. Treningen gjennomføres i «Robotlab for arm og håndtrening» på Sunnaas sykehus. Pasientenes erfaringer med robottrening, oppmøte og gjennomføring, samt kostnader og ressursbruk vil bli kartlagt i denne fasen. 3. Utformingsfase: Resultatene danner grunnlaget for retningslinjen. Denne fasen vil bestå av dataanalyse, gruppearbeid/ workshops med alle deltagerne i prosjektgruppen, diskusjon og skriving. 4. Formidlingsfase: Deltagelse på nasjonale og internasjonale konferanser, presentasjoner, forelesninger/undervisning og organisering av kurs på Sunnaas sykehus. Publisering i tidsskrifter og i sosiale medier.

Fremdriftsplan

Jan.-2021: Etablere arbeidsgruppe. Feb. – mai 2021: utforming av treningsprotokoll. Mai 2021 – mai 2022: Fortløpende rekruttering og gjennomføring av robottrening med innsamling av data og intervjuer. Mai – aug. 2022: Gruppearbeid/workshops i prosjektgruppen. Dataanalyser og tolkning av resultater. Utarbeide retningslinjen. Sept. – des. 2022: Formidling av retningslinjen. Rapportering og avslutning av prosjektet.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Robotikk til opptrening av arm/håndfunksjon er en ny og spennende metode innen rehabilitering som er effektiv og motiverende, og kan bidra til å gi økt treningsmengde til pasienter med hjerneslag. Sunnaas sykehus har forsøkt ut denne formen for trening, og den er svært populær hos pasientene. Pasientene og brukerorganisasjoner etterlyser at slik trening blir tilgjengelig for flere pasienter etter hjerneslag. Ved utvikling av en kunnskapsbasert retningslinje, som ikke finnes i dag, vil vi sikre at robottrening blir gitt riktig, og gjøre det enklere for andre å tilby tilsvarende trening.

Målsetting

Målet er å få på plass en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med hjerneslag slik at denne treningsformen blir lettere tilgjengelig for helsepersonell og brukere som kan ha nytte av det. Dette skal gjøres gjennom å utarbeide og teste ut en treningsprotokoll.

Målgruppe

Pasienter innlagt på Sunnaas sykehus etter hjerneslag som har medført redusert arm og håndfunksjon, og som kan ha nytte av robottrening

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

1.Etableringsfase: Prosjekteier og oppdragsgiver er LHL Hjerneslag v/Tommy Skar, LHL Hjerneslag sine brukerrepresentanter; Bente Endresen og Signe Bøvolden, fra Personskadeforbundet deltar Christina Thanger. Prosjektleder vil være Linda Sørensen fra Sunnaas sykehus. Prosjektleder utarbeider et utkast til en treningsprotokoll på bakgrunn av relevant forskning. Prosjektgruppen samles og gir innspill og protokollen ferdigstilles. 2. Evalueringsfase: I evalueringsfasen vil 30 pasienter fortløpende rekrutteres og ta i bruk denne treningsprotokollen som en del av deres slagrehabilitering. Treningen gjennomføres i «Robotlab for arm og håndtrening» på Sunnaas sykehus. Pasientenes erfaringer med robottrening, oppmøte og gjennomføring, samt kostnader og ressursbruk vil bli kartlagt i denne fasen. 3. Utformingsfase: Resultatene danner grunnlaget for retningslinjen. Denne fasen vil bestå av dataanalyse, gruppearbeid/ workshops med alle deltagerne i prosjektgruppen, diskusjon og skriving. 4. Formidlingsfase: Deltagelse på nasjonale og internasjonale konferanser, presentasjoner, forelesninger/undervisning og organisering av kurs på Sunnaas sykehus. Publisering i tidsskrifter og i sosiale medier.

Fremdriftsplan

Jan.-2021: Etablere arbeidsgruppe. Feb. – mai 2021: utforming av treningsprotokoll. Mai 2021 – mai 2022: Fortløpende rekruttering og gjennomføring av robottrening med innsamling av data og intervjuer. Mai – aug. 2022: Gruppearbeid/workshops i prosjektgruppen. Dataanalyser og tolkning av resultater. Utarbeide retningslinjen. Sept. – des. 2022: Formidling av retningslinjen. Rapportering og avslutning av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Linda Sørensen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Robottrening for pasienter m. hjerneslag
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sunnaas Sykehus
Beløp Bevilget
2021: kr 650 000, 2022: kr 680 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
02.05.2023
Status
Under gjennomføring