Rocket- Man Øvre Eiker

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

20

Fremdriftsplan

Vi søker nå om støtte for en oppstartsperiode – en prosjektperiode på 7 måneder. Målet er likevel å få prosjektet over i drift slik at det blir et varig og godt tilbud fra idrettslaget på lik linje med håndball og fotball. For å få til dette har vi jobbet bredt og godt for å forankre prosjektet i andre instanser i kommunen som har den daglige kontakten med barn og unge, se vedlegg til søknaden. I tillegg se vi det som viktig for å sikre stabil og god drift å ansette en prosjektleder slik de har gjort i Eidanger Idrettslag. Dette sikrer stabilitet, struktur og fremgang i prosjektet. Milepæl 1: Rekruttere deltakere og guider i tre puljer. Har allerede rekruttert 6 deltakerne og 4 aktivitetsguider per mars 2023. Samarbeide godt med faggruppe. Tilby felles aktiviteter og arrangementer opp til to ganger i mnd. og fokusere på kontakten mellom aktivitetsguide og ungdom. Evaluere jevnlig slik at vi kan videreutvikle tilbudet. Sikre midler for videre drift. Ansvar: prosjektleder og trygge voksne Milepæl 2: Ansette en prosjektleder. Evaluere aktiviteter og arrangementer. Videreutvikle eller endre innhold i aktivitetsplan i samråd med deltakerne. Introdusere nye ungdommer for eksisterende tilbud. Jobbe aktivt med å sikre økonomi. Ansvar: prosjektleder og trygge voksne i samråd med guider og deltakerne selv. Milepæl 3: Rekruttere nye deltakere og introdusere de for aktiviteter og tilbud. Ta et steg videre med deltakere som har vært i prosjektet over lengre tid; hjelp ut i annen aktivitet, sommerjobb etc. Utvikle prosjektet i samarbeid med våre deltakere og samarbeidspartnere. Samarbeid med USN for å måle resultater.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Gjone Kvale

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Rocket- Man Øvre Eiker
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
22.05.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring