Rocketman

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Eidanger idrettslag har i mange år jobbet med rusproblematikk, men dette har vært rettet mot voksne. Etter hvert ønsket vi å ta et steg videre, og jobbe med forebyggende arbeid rettet mot ungdom fra 13 år, som har testet rus eller står i fare for å gjøre det. Dette arbeidet startet høsten 2019. I starten av 2020 kom den triste beskjeden om at en av idrettslagets ungdommer er død. Jens døde av en ufrivllig overdose. Det satte fart i arbeidet med RocketMan. Vi ønsker å gi flere ungdommer som Jens et bedre alternativ til rusen. En plass for mestring, vennskap, trygghet og tilhørighet.

Målsetting

Målet og ønsket med prosjektet er at ungdommene skal oppleve og erfare at det er gode alternativer utenom rusen. De skal kunne oppleve at det er arenaer hvor de kan utfolde seg, ha det gøy, føle seg trygg og bli respektert for den de er. Dette kan være alt fra fritidsaktiviteter til jobb.

Målgruppe

Arbeidet retter seg mot ungdom fra 13 år.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Rocket-man skal være et sikkerhetsnett, en arena hvor ungdom vil trives, ungdom som har rus utfordringer, men også ungdom som ikke ruser seg skal trives her. Dette blir viktig med tanke på at de vil påvirke hverandre i en positiv retning. Etter samtaler med foreldre og aktuelle deltakere i prosjektet ser vi viktigheten av at dette blir et ungdomsprosjekt som fanger opp de med rus utfordringer, men ikke et rent rus prosjekt, normalisering blir viktig. Men prosjektet er opprettet for å gi ungdom med rus utfordringer et solid og godt alternativ og oppfølging. Så disse vil bli henvist/søkt inn og vil ha et eget ønske om endring og deltakelse i prosjektet, og vil få en spesiell oppfølging. Alle deltagere vil bli stimulert, motivert og støtte i forhold til å drive med en form for aktivitet. Det kan være aktivitet sammen med en aktivitetsguide eller alene. Prosjektet vil gjennom hele året ha fellesarrangementer og møteplasser. Hvor ofte og hvor mye dette skal være skal ungdommen selv få være med med å bestemme. Men noen rammer har vi og det vil blant annet være: vårturer, sommerferie, sommerjobb, turer og opplevelser, Aktivitetsguide og Rocket-ringen.

Fremdriftsplan

Prosjektet er i startfasen, antall ungdommer som ønsker å være en del av prosjektet øker og vi har et stort ønske om å gi alle disse et tilbud som kan lette deres hverdag. Dette kan være jobb, aktivitetsgudie, deltakelse og oppfølging i fritidsaktiviteter. I tillegg er et årshjul med aktiviteter under utforming slik at ungdommene kan se frem til felles samlinger og aktiviteter.

Prosjektleder/forsker

Oda Lill Blålid

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Rocketman
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 450 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring