Rørvik

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er kjennskapen til sårbare eldre, som er ekstra ensomme under koronapandemien. De er i hovedsak ikke digitale og er mye alene.

Målet med dette prosjektet er å arrangere en samling for eldre i trygge omgivelser, med god mat og underholdning. Deltakeren skal være i følge med en ledsager, og blir ivaretatt under hele arrangementet.

Målgruppen er hjemmeboende eldre som er ensomme. Deltakerne er målgruppen med ledsager. Vi skal involvere pensjonistforeningene i omegn av Rørvik, og vil kunne treffe bredt i et stort distrikt.

Tidsplanen er:
Lage handlingsplan og bestille hotell i april 2021
Informere i vårt nyhetsbrev i juni
Ha prosjektmøte i september, delegere oppgaver
Grundigere informasjon og påmelding i februar – april
Fest for de eldre i mai 2022
Rapportskriving

Forventningene er en flott festaften. Det innebærer en forventning, følelsen av å blir sett og gode minner etterpå.

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Minsaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Rørvik
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 148.000
Startdato
23.02.2021