Rulledingsmoro

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Denne sluttrapporten tar for seg prosjektet Rulledingsmoro som er innebandy i spesialrullestoler som gir folk med funksjonshemminger et spennende tilbud. Betegnelsen for denne type innebandy, er el-innebandy.

Prosjektet ble født våren 2007 da prosjektleder Roy Mikalsen fikk prøve el-innebandy i Lillestrøm. I teorien startet prosjektperioden 1. januar 2008, men det var 1. april i 2008 at den første el-innebandybegivenheten i landsdelen fant sted. Prosjektet varte egentlig i 3 år, henholdsvis 2008 til 2010. Men man fikk forlenget prosjektet til 31. januar 2011.

I sluttrapporten blir man enda bedre kjent med bakgrunnen for prosjektet, målsettingen, prosjektgjennomføringen i ulike faser av prosjektet, metoder som er brukt, resultater med resultatvurdering og veien videre.

Bakgrunnen og målsettingen for prosjektet ligger i klubbens og Norges Bandyforbund sin visjon som sier at innebandy skal være for alle. Vi ønsker å gi et tilbud til funksjonshemmede, i alle aldre og uansett kjønn, dette unike tilbudet.

Gjennomføringen besto av grundig forarbeid gjennom møter med klubbens styre og støttespillere, skaffe til veie trenere, lagledere, mekanikere, ladestasjon og lagringssted, søknad til Helse – og Rehabiliteringen og prøvedag i samarbeid med Bodø Innebandyklubb, NIF Region Nord, Handinor og Norges Bandyforbund. Selve gjennomføringen besto av to ukentlige treninger, åpen hall, internturneringer, involvering av de funksjonshemmede og foreldre/foresatte, vise fram prosjektet i media og få opp flere el-innebandymiljø, noe som skjedde gjennom Tromsø Innebandyklubb. Videre planer er de samme som i selve gjennomføringen, men som tillegg er funksjonshemmede med i styringsgruppa rundt prosjektet fra og med 1. januar 2012. I styringsgruppa er det også en representant fra Bodø kommune og to fra Bodø Innebandyklubb. Planen er også å få flere og/eller hjelpe el-innebandyklubber i umiddelbar nærhet.

De oppnådde resultater kan oppsummeres gjennom respons, antall deltakere og at Bodø Innebandyklubb er blitt klubben for alle. Responsen rundt prosjektet var best i starten gjennom avisoppslag lokalt og nasjonalt (Dagbladet), lokal-TV og lignende. Foreldre, trenere og lignende er også vært fornøyd med prosjektet. Responsen har generelt vært bra hele tiden. Bodø kommune vet godt om oss og synes vi gjør en god jobb. Antall deltakere på trening har ligget på rundt 5-10 stk, noe som kunne vært bedre, men gjennom prosjektet har 255 funksjonshemmede i ulike sammenhenger fått prøve ut el-innebandy.


 

Prosjektleder/forsker

Roy Mikalsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Rulledingsmoro
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2008: kr 596 000, 2009: kr 114 000, 2010: kr 94 000
Startdato
01.04.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet