Rullende livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Skjervøy kommune bygde i 2000 et nytt helsesenter med 27 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, sykehjemsavdeling og en skjermet enhet for demente. Helsesenteret ligger et stykke fra sentrum. Da det viste seg at det var vanskelig å bruke drosje til transport av rullestolbrukere ble det nedsatt en støttegruppe som startet innsamling av penger til å skaffe en buss for transport av rullestolbrukere og pasienter med rullator.

 

Etter et års arbeid, tok de kontakt med LHL Skjervøy. Sammen etablerte vi ei prosjektgruppe som søkte Helse og Rehabilitering om midler til buss som var tilrettelagt for Helsesentrets behov. Prosjektgruppas målsetting var å øke livskvalitet for pasientene på sykehjemmet, samt for hjemmeboende syke mennesker. Til dette trengtes en egnet buss som kunne frakte de ut på turer, transportere folk inn til sentrum. Slik kunne de delta på møter i lag og foreninger samt føle at de fortsatt deltok i samfunnet.

 

Prosjektgruppa sendte derfor søknad til HR via LHL pålydende kr. 450.000. Resterende ca kr. 230.000 ville vi selv samle inn lokalt. Etter det første året kom det inn kr. 100.000. Men enda manglet vi ca. kr. 130.000. Da resultatet av tildelingen fra HR ble kjent og vi hadde fått det vi søkte om, var jubelen stor blant alle som var involvert i dette arbeidet. Vi gikk da ut i lokalnærradio, sendte ut nye «tiggerbrev” til bedrifter, lag og foreninger. Responsen var stor, og på en måned var det kommet inn så mye penger at vi den 21.desember 2006 kunne bestille bussen.

 

Etter fire måneder leveringstid og en måned med ombygging og montering av tilleggsutstyr så kunne vi den 18.mai 2007 reise ned til Holmestrand og hente bussen og kjøre den nordover. Den 30 mai 2007 ble bussen overlevert Skjervøy Helsesenter. På overleveringen møtte kommunens ordfører og helse og sosialsjef. Fra LHL nord i Tromsø kom også regionsjef Morten Pedersen. Aviser og nærradio var også til stede. Helsesenteret hadde stelt i stand en fin seremoni med kaffe og kaker til alle pasientene og de fremmøtte. Mange lovord og blomster til de som hadde deltatt i prosjektet. Det ble også foretatt noen prøveturer med pasienter og syke- og hjelpepleiere.

 

Avslutningsvis vil jeg bare berømme disse damene i prosjektgruppa som hadde brukt så mye av sin fritid for å realisere prosjektet. Det var positivt og gledelig å jobbe sammen med Åshild Hansen, sykepleier, Kari Jørgensen, sykepleier, Wenche Hansen, hjelpepleier, Mai-Britt Klevstad, hjelpepleier, Irene Toresen, sykepleier, Svein Arntzen pensjonet yrkessjåfør

Prosjektleder/forsker

Arnfinn Hanssen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Rullende livskvalitet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2007: kr 450 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet