Rullende moro

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norges idrettsforbund og Olympiske komité sin visjon er ”idrett for alle” og ut i fra den visjonen jobber vi med at alle uanse

Norges idrettsforbund og Olympiske komité sin visjon er ”idrett for alle” og ut i fra den visjonen jobber vi med at alle uansett fysisk funksjon skal ha muligheten til å drive med aktivitet og idrett hvis man ønsker det. I prosjekt ”rullende moro” har vi satt fokus på at man ”kjemper” mot seg selv og sine egne grenser og hvor man får mulighet til å oppleve mestring i en kul og ”ny” aktivitet. Målsetningen med prosjektet var at vi i etterkant skulle ha fast tilbud om gokart kjøring for funksjonshemmede i alle aldre i en egen gokart klubb.

 

Vi startet prosjektet med å møte Likevel MC den 9. februar 2004 for å avtale og å bli enige om en fremgangsmåte og fremdriftsplan. Vi arrangerte introdager i gokart kjøring 9. mai, 21. november og 5. desember. Vi har også arrangert intro til trike kjøring 15. mai og 29. september. Totalt har vi hatt 15 deltakere på gokart og 10 på trike. Av disse 25 deltakerne er 22 gutter/menn, tre jenter/damer og det har vært en spredning i alder fra 13 til 50 år. Disse deltakerne har hatt ulike funksjonshemninger, ryggmargsbrokk, ryggmargsskadde, CP og muskelsykdommer. Vi har også hatt en gruppe med mild psykisk utviklingshemming.

 

Til tross for at tiltaket er blitt informert om til privat personer, interesse org, fysioterapeuter, ergoterapeuter, i infoskriv til alle idrettslag og i annonser i avisen (Bergens Tidende) så har vi dessverre ikke hatt så mange som vi hadde håpet på som har benyttet seg av tilbudet. Men de som har vært med syntes dette har vært kjempe gøy – ”dette er det gøyeste jeg har opplevd i hele mitt liv, ja… nest etter cupfinalen” sa en av deltakerne. Vi ser store muligheter for en god gjeng ”farts- og motorgale” funksjonshemmede her i Hordaland, vi har nok folk og ikke minst en ivrig gjeng.

Prosjektleder/forsker

Pia Mørk Andreassen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Rullende moro
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 40 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet