Rullende Rogalendinger

Søknadssammendrag

Bakgrunn
I Rogaland har vi etter demodagene for el-innebandy merket vi et stort utviklingspotensialet av idretten. Det viser seg rullestolprosjektene er tid- og ressurskrevende. Rogaland Bandykrets har pr dags dato ikke ressurser til å følge opp el-innebandyen med den tid vi mener dette krever i en oppstartsfase. Samtidig registrerer vi at klubber som ønsker å starte opp el-innebandyaktivitet mangler kunnskaper om sporten, samt tid til å følge opp deltakerne. Derfor ønsker vi å søke om midler til å starte opp prosjektet «Rulllende Rogalendinger», der vi vil stimulere aktivitet og vekst i potensielle miljøer.

Målsetting
Rogaland Bandykrets ønsker å få aktivitet i flere klubber. Vi satser på å få etablert aktivitet i 4-5 klubber. Disse skal ha en geografisk spredning, slik at de fleste som ønkser å spille har et tilbud innen rimelig rekkevidde. Erfaringsmessig vet vi det er bedre med 5 veldrevne klubber, enn 10 mindre bra organiserte. Når vi får i gang flere klubber skal vi få i gang seriespill og turneringer.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er i hovedsak funksjonshemmede i alle aldre og kjønn. El-innebandy egner seg utmerket for alle med funksjonshemninger. Samtidig ønsker vi også å ha muligheten til omvendt integrering. Da har funksjonshemmede mulighet til å invitere venner og familie til en duell på banen. El-innebandy er tilrettelag for alle grader av funksjonshemninger, og stolene kan tilpasses spesielle behov.

Prosjektets betydning for målgruppen og samfunnet
El-innebandy gir funksjonshemmede muligheten til å drive med en spennende og fartsfylt idrett. Idrett i fellesskap med andre gir en fysisk og mental helsegevinst, som er med på å skape glede i hverdagen.
Ved å inkludere funksjonshemmede i idretten er vi en bidragsyter for at regjeringen skal lykkes med sin visjon, «Idrett for alle» (jmfr Stortingsmelding nr 14 1999-2000 Idrettslivet i endring).

Fremdriftsplan
1.Få oversikt over hvor det er grunnlag for å starte opp nye klubber. Dette gjøres i samarbeid med Merete Skadal i NIF.
2.Søke om ekstra halltid til trening og konkurranse.
3.Klargjøring av lagringsplass og lademuligheter.
4.Gå til innkjøp av 4 el-innebandystoler.
5.Jobbe med å profilere idretten gjennom media.
6.Besøke skoler og institusjoner for introduksjon av idretten.
7.Samarbeide med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ved Merete Skadal for å bygge opp større kontaktnettverk.
8.Lage trygge oppbevarings- og transportkasser til stolene.
9.Kompetanseutvikling. I Danmark har el-innebandyen kommet mye lengre enn i Norge. Vi ønsker derfor å sende ressurspersoner på kurs til Danmark for å dra nytte av lærdommen de har opparbeidet seg.

Hvilke forutsetning har prosjektet for å kunne bli vellykket.
Alle har behov for fysisk aktivtet, men for noen grupper krever dette mer tilrettelegging. El-innebandy er en populær idrett for funksjonshemmede, men krever ressurser i form av f.eks tilrettelegging av halltid, kjøp og vedlikehold av stoler, trenerutdanning og frakt av utstyr til turneringer.
En av de viktigste faktorene for å lykkes er oppfølging. I vårt budsjett har vi satt av penger til å drifte en prosjektleder, samt penger til utdanning av trenere. Da har klubber og spillere noen å henvende seg til som har tid til å besvare og følge opp ønsker.

Innkjøp av stoler
Vi ønsker å gå til anskaffelse av 4 el-innebandystoler. Til å begynne med ønsker vi å plassere disse fordelt på de to eksisterende miljøene (Sola og Åkra). Disse vil bli benyttet til omvendt intigrering, samt som utlånstoler til potensielle spillere. Vi anser det som viktig å ha stoler tilgjengelig for dem som vil prøve sporten. For å utvikle sporten videre er det også nødvendig å ha noen stoler tilgjengelig til utviklingsarbeid.

Videreføring av prosjektet
Etter prosjektet «Rullende Rogalendinger» er fullført er seriespill og aktivitet i flere klubber etablert. Da vil eksisterende el-innebandyklubber ha nødvendig ballast til å kunne drifte aktiviteten videre for egen maskin. Når el-innebandy har fått forfeste i regionen vil den daglige driften av seriearrangementer bli innlemmet i Rogaland Bandykrets på lik linje med alle våre aktiviteter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0148.pdf

Prosjektleder/forsker

Børge Andreassen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Rullende Rogalendinger
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 460 000, 2011: kr 208 000, 2012: kr 206 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet