Rullende sykkelverksted

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Pedalen Sykkelverksted er et veletablert sykkelverksted i regi av Kirkens Bymisjon Østfold. Sykkelverkstedet er et tilbud til mennesker i rusrehabilitering og jobbsøk. Vi reparerer sykler for byens befolkning, selger sykler med serviceavtale til private og offentlige virksomheter og setter i stand brukte sykler for salg og utleie. Vi ser et marked og opplever et økende behov for å ha et mobilt sykkelverksted. Med et mobilt sykkelverksted kan vi nå flere i målgruppen vår og dra ut til bedrifter, skoler og virksomheter og tilby service og sykkelreparasjoner.

Målsetting

Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å sørge for at så mange barn og unge som mulig i Østfold har trafikksikre sykler. Dette vil bidra til færre trafikkfarlige sykler på veiene, mer fysisk aktivitet, bedre inkludering, og mer miljøvennlig transport.

Målgruppe

Barn og unge på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold.

Antall personer i målgruppen

12000

Beskrivelse av gjennomføring

Mobilt sykkelverksted vil blant annet ha følgende aktiviteter: Varebil med 2-3 personer møter opp på avtalt skole og rigger et verksted på avtalt plass. Avtalte klassetrinn leverer sine sykler for sikkerhetssjekk, service og reparasjon. Sykler sjekkes og repareres etter sjekkliste og krav. Ferdige sykler parkeres på avtalt plass i tide til at elevene skal sykle hjem. Eventuelle innbyttesykler tilbys i samråd med lærer til elever som har trafikkfarlig sykkel som ikke kan repareres under besøket. Aktiviteter knyttet til varebil mellom skolebesøk og andre oppdrag vil være: rydding, rengjøring, gjennomgang av deler og materiell, supplering av deler og materiell, for klargjøring av rullende sykkelverksted. Rullende Sykkelverksted vil brukes til serviceoppdrag på sykler til bedrifter og virksomheter vi har avtaler med. Rullende Sykkelverksted vil også være tilstede på sykkeldager, Piggdekkaksjon, Vårklar sykkel og andre arrangementer. I dialog med samarbeidspartnere og skoler evaluerer og utvikler vi aktivitetene fortløpende.

Fremdriftsplan

2019 stiller vi med fullt utstyrt verksted og tar fatt på første året med fullt belegg og vil besøke mellom 70 og 80 skoler. 2020 vil om mulig inkludere flere skolebesøk og være videreutviklet med tanke på erfaringer fra 2019. 2021 vil være tredje sesong og prosjektperiodens siste år. Resultater og tilbakemeldinger vil forhåpentligvis sikre oss finansiering og faste oppdrag i årene som kommer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Rullende Sykkelverksted – Kirkens Bymisjon ��stfold.pdf

Prosjektleder/forsker

Per Christian Skauen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Rullende sykkelverksted
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 650 000, 2020: kr 550 000, 2021: kr 450 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet