Rullende sykkelverksted

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Pedalen Sykkelverksted er et veletablert sykkelverksted i regi av Kirkens Bymisjon Østfold. Sykkelverkstedet er et tilbud til mennesker i rusrehabilitering og jobbsøk. Vi reparerer sykler for byens befolkning, selger sykler med serviceavtale til private og offentlige virksomheter og setter i stand brukte sykler for salg og utleie. Vi ser et marked og opplever et økende behov for å ha et mobilt sykkelverksted. Med et mobilt sykkelverksted kan vi nå flere i målgruppen vår og dra ut til bedrifter, skoler og virksomheter og tilby service og sykkelreparasjoner.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å sørge for at så mange barn og unge som mulig i Østfold har trafikksikre sykler. Dette vil bidra til færre trafikkfarlige sykler på veiene, mer fysisk aktivitet, bedre inkludering, og mer miljøvennlig transport.

Målgruppe

Barn og unge på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

12000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Mobilt sykkelverksted vil blant annet ha følgende aktiviteter: Varebil med 2-3 personer møter opp på avtalt skole og rigger et verksted på avtalt plass. Avtalte klassetrinn leverer sine sykler for sikkerhetssjekk, service og reparasjon. Sykler sjekkes og repareres etter sjekkliste og krav. Ferdige sykler parkeres på avtalt plass i tide til at elevene skal sykle hjem. Eventuelle innbyttesykler tilbys i samråd med lærer til elever som har trafikkfarlig sykkel som ikke kan repareres under besøket. Aktiviteter knyttet til varebil mellom skolebesøk og andre oppdrag vil være: rydding, rengjøring, gjennomgang av deler og materiell, supplering av deler og materiell, for klargjøring av rullende sykkelverksted. Rullende Sykkelverksted vil brukes til serviceoppdrag på sykler til bedrifter og virksomheter vi har avtaler med. Rullende Sykkelverksted vil også være tilstede på sykkeldager, Piggdekkaksjon, Vårklar sykkel og andre arrangementer. I dialog med samarbeidspartnere og skoler evaluerer og utvikler vi aktivitetene fortløpende.

Fremdriftsplan for prosjektet

2019 stiller vi med fullt utstyrt verksted og tar fatt på første året med fullt belegg og vil besøke mellom 70 og 80 skoler. 2020 vil om mulig inkludere flere skolebesøk og være videreutviklet med tanke på erfaringer fra 2019. 2021 vil være tredje sesong og prosjektperiodens siste år. Resultater og tilbakemeldinger vil forhåpentligvis sikre oss finansiering og faste oppdrag i årene som kommer.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å sørge for at så mange barn og unge som mulig i Østfold har trafikksikre sykler. Dette vil bidra til færre trafikkfarlige sykler på veiene, mer fysisk aktivitet, bedre inkludering, og mer miljøvennlig transport.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I løpet av perioden har vi vært på over 180 skoler i hele viken fylke. Vi har reparert over 6000 sykler, og sjekket over 4000 sykler at de holder en god standard.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

I 2019 kontaktet pedalen alle skoler og lagde en kjøreplan på når skolene fikk besøk. I 2020 og 2021 fikk vi hjelp av Inspiria med booking. Inspiria sto da for en opplæring/sykkelferdighet og pedalen for reparasjoner og sjekk av sykkel. Pedalen førte opp hvor mange sykler som ble reparert på hver skole. Vi hadde et mål i 2019 om å nå 80 skoler vi nådde 71 i 2020 hadde vi mål på 100 skoler, det ble redusert pga pandemien til 18 skoler. I 2021 var målet 100 skoler vi nådde 87. At ikke vi nådde hovedmål skyldes pandemien og at skoler avlyste.

Resultater og resultatvurdering

Vi har funnet ut at det er veldig mye dårlige sykler blant barn og ungdom. Veldig mange sykler er direkte farlige å sykle på. Det kan skylles at barna ikke gir beskjed til foreldre, eller at foreldre ikke har råd. Det at barna skal ha en trafikksikker sykkel er foreldrene sitt ansvar, og her merker vi at dette ikke blir fulgt opp av foreldrene som resulterer at barna sykler på trafikkfarlige sykler. Under prosjektet har oppfordret lærere til å ta kontakt med foreldre ang reparasjon av sykkel i forkant av sykkel aktiviteter på skolen. Inspiria har også undervist barna i enkle reparasjoner.

Oppsummering og videre planer

Vi syntes prosjektet har vært svært vellykket, og at mange barn har fått en bedre og sikrere sykkel. I perioden har vi reparert/sjekket i overkant av 10 000 sykler, og med det kan vi si at over 10 000 barn sykler tryggere. Vi har utjevnet sosiale forskjeller i samfunnet. Vi jobber nå med å finne en modell slik at dette kan bli en fast ordning for skolene. Vi vil forankre dette i egen organisasjon, men er helt avhengig av hjelp fra det offentlige eller andre samarbeidspartnere for at prosjektet skal videreføres.

Prosjektleder

Per Christian Skauen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Rullende sykkelverksted
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 650 000, 2020: kr 550 000, 2021: kr 450 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet