Rullestolbasket – En spennende idrett

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Rullestolbasket er en idrett rettet mot personer med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen, samt i nedre del av ryggen. Den kan også spilles av utøvere som har nedsettelser i armer og skuldre, men det er ikke den åpenbare målgruppen. I Norge i dag er det 4 miljøer der man spiller rullestolbasket. Utfordringen for rullestolbasket, som for alle andre lagidretter, er at man ikke kan utøve den alene. Det nytter ikke om man selv ønsker å spille basket, man må i tillegg finne minimum fire andre som også ønsker å drive med basketball. I de større byene er det nå heldigvis miljøer som kan ta til seg nye spillere, men det er flere potensielle spillere som ikke bor i nærheten av etablerte miljøer. I tillegg ønsker NBBF å få ned gjennomsnittsalderen på dem som driver med rullestolbasket.

2. Prosjektets målsetting
Målet er derfor å finne en metode for å aktivisere utøvere med rullestolbasket på tross av at de ikke bor i nærheten av et eksisterende miljø, og å aktivt rekruttere spillere mellom 12 og 19 år.

Metoden skal dokumenteres og deles med andre lagidretter som møter samme problemet.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er da potensielle rullestolbasketspillere i alderen 12-19 år i Norge.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Å inkludere potensielle rullestolbasketspillere i eksisterende basketklubber og i treninger med «soneklubber».
Å samle og utdanne et instruktørkorps som kan informere, instruere og trene rullestolbasket i hele landet.
Å opprette lokale rullestolbasketserier for aldersbestemte lag.
Å gjennomføre to årlige samlinger som er åpen for alle innom målgruppen, med trening, informasjon, klassifisering og sosialt samvær.
Å opprette en aldersbestemt serie i Hansa Cup, Norges største basketballturnering
Videreføre arbeidet med rullestolbasket etter at prosjekttiden er ferdig

5. Prosjektets betydning
Prosjektet eller aktiviteten bidrar til mestring, ved at det gir ungdom med funksjonsnedsettelse et tilbud til å drive med en aktivitet hvor de har særlig gode muligheter for å gjøre det bra, til motsetning fra vanlige gymtimeaktiviteter.
Prosjektet eller aktiviteten bidrar til mangfold, ved at det hjelper basketfamilien å til det fulle inkludere en gruppe som ikke bare vil gjøre organisasjonen rikere, med tanke på erfaringer og opplevelser, men ikke minst med tanke på ressurspersonene som tilkommer organisasjonen. I tillegg vil prosjektet ved flere tilfeller vise funksjonsfriske og personer med funksjonsnedsettelser i samspill og på delte arenaer, noe som på sikt vil føre til større mangfold i samfunnet.

6. Framdriftsplan
År 1:
• Kontakte aktuelle «soneklubber»
• Innkjøp av 20 rullestolbasketstoler
• Kartlegge interesserte spillere og sette dem i kontakt med soneklubber
• Arrangere en instruktørsamling for instruktørkorps: og NBBFs aktivitetskonsulenter
• Gjennomføre en nasjonal samling for målgruppen med fokus på introduksjon, trening, klassifisering og sosialt samvær
• Evaluerer og dokumentere prosjektet, og dele med interesserte idretter og NIF
År 2:
• Knytte til oss minimum en soneklubb til
• Opprettholde en oversikt over aktuelle spillere og følge opp de lokale basketklubbene disse er knyttet til.
• Arrangere en instruktørsamling med videreutdanning og oppfølging
• Opprette minst en lokal rullestolbasketserie for målgruppen
• Gjennomføre 2 nasjonale samlinger for målgruppen, en på våren og en på høsten. Minst en skal inkludere klassifisering.
• Evaluerer og dokumentere prosjektet, og dele med interesserte idretter og NIF
År 3:
• Knytte til oss minimum to soneklubber til, en i Nord og en i Sør Opprettholde en oversikt over aktuelle spillere og følge opp de lokale basketklubbene disse er knyttet til.
• Arrangere en instruktørsamling med videreutdanning og oppfølging
• Opprette ytterligere en lokal rullestolbasketserie for målgruppen, minimum
• Gjennomføre 2 nasjonale samlinger for målgruppen, en på våren og en på høsten. Minst en skal inkludere klassifisering.
• Opprette en rullestolbasketpulje for målgruppen i Hansa Cup.
• Evaluerer og dokumentere prosjektet, og dele med interesserte idretter og NIF

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble startet i januar 2012 og fulgte en treårig fremgangsplan. Den første aktiviteten som ble gjennomført var bestillingen av 20 rullestoler som, ved levering, skulle leveres til klubber med størst ressursmangel, og kartleggingen over aktuelle spillere og eventuell tilhørighet til grupper og klubber ble gjennomført. I mars 2013 ble instruktørkorpset etablert som en del av det første instruktørkurset for rullestolbasketspillere. I 2014 ble forbundets strategiplan, sportslig strategi og handlingsplaner revidert og forbedret. Som resultat av denne restruktureringen ble Rullestolbasketens posisjon som aktivitet viktigere i den forstand at Rullestolbasket skulle implementeres, og ikke minst inkluderes inn i forbundet som et fullverdig del av vårt virke. I prosjektets 2. og 3. år ble rullestolbasketsamlingen gjennomført og rullestolbasket ble en fast del av Den store trenerhelgen. Handlingsplaner ble utarbeidet for hvert prosjektår, med mål som skulle nås innenfor satte periode. Sentraladministrasjonen ble involvert i driften av prosjektet, og sentralstyret utpekte et medlem som rullestolbasketansvarlig.

Antall personer i målgruppen

74

Oppsummering

Norsk rullestolbasket har, takket være støtten fra ExtraStiftelsen, hatt en markant utvikling med tanke på rekruttering av nye spillere, samt kvaliteten av aktivitetstilbudet. Idrettsregistreringen har vist at antallet rullestolbasketspillere tilknyttet NBBFs klubber har økt fra rundt 40 til 67 i løpet av prosjektperioden. Videre planer etter endt prosjekt innebærer bla tre årlige samlinger, et representasjonslag, medlemskap i IWBF, fast samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner, og utvikling av trenerkurs.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extra.pdf

Prosjektleder/forsker

Martin Thomas Wroblewski

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Rullestolbasket – En spennende idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 260 000, 2014: kr 165 000, 2015: kr 175 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet