Rullestoldans

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Undertegnede sitter i dag i Sportsdanseseksjonen i ND samt leder for Elvebyen Sportsdanseklubb. Har på bakgrunn av dette opplevd at rullestoldans har blitt en veldig liten idrett i Norge. Samtidig ser jeg at denne danseformen har veldig mye å bidra med for rullestolbrukere. Du kan drive med det på mosjonsplan eller konkurranseplan. Rullestoldans gir mulighet for aktivitet sammen med en venn, en i familien eller en hjelper. Rullestoldans gir brukerne bedre holdning og styrke. Dans gir også en stor glede til alle. Uansett i rullestol eller uten. Det gir mestring for begge.

Målsetting for prosjektet

Kunne gi et aktivitetstilbud til rullestolbrukere hvor de også har muligheten til å ta med seg en venn eller familiemedlem. Rullestoldans kan drives som hobby eller som konkurranseidrett. Vi har som målsetting og også kunne få noen av brukerne til å stille i konkurranser.

Målgruppe

Rullestolbrukere i alle aldre

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet ble påbegynt meget forsiktig etter påske 2016. Har fått med 4 brukere. Kommer til høsten å ta kontakt med informasjon ut til skolene for å prøve å nå yngre brukere. Har vært i kontakt med alle offentlige instanser for å få hjelp, men blir sendt litt rundt. Vanskelig å nå brukere. Har vært i kontakt med Sunnås som har hengt op flyer om kurset. Ønsker å dra dette videre. Vi kommer til å jobbe med å nå frem til flest mulig får å få med flest mulig rullestolbrukere. Har instruktør som har danset rullestoldans i 20 år og representert Norge ute i både EM og VM. Jobber med opplæring på egne rullestoldans strukturer. Samarbeider med andre danseklubben som ønsker å starte opp med tilsvarende.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår -17 Oppstart gratiskurs. Info via skolene NM juni -16. 1 til 2 par med i konkurransen Opplæring på trenere Høst -17 Nye og etablere på kurs Vår -18 Nye kurs. Øke gruppen. NM i juni. 2 – 3 par Våre egne trenere kan ha enkelte treninger alene. Høst -18 Solid base av dansere som ønsker å fortsette. Ny rekruttering. Egne trenere har enkelte treninger alene. Vår 2019/høst -19 Elite gruppe.To grupper med rullestolbrukere. Egne trenere ansvaret.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Elvebyen Sportsdanseklubb er en danseklubb innunder Norges Danseforbund. Vi ble startet i 2010. Klubben kjører i dag mange kurs som barnedans, nybegynnerkurs, rekruttering, konkurranseklasse og eliteklasse. Vi har i dag også et par på landslaget. Tidligere var både sportsdans og rullestoldans mye større i Norge. Norge hadde mange meget gode plasseringer ute internasjonalt. Så har det gått en tid hvor dansen ikke har vært like mye i tiden. Nå er Norge igjen på fremgang og det er viktig at vi drar med oss rullestoldansen samtidig. Pr i dag finnes det veldig lite aktiviteter for rullestolbrukere i Drammen og omh. Koblingen mellom det å selv ha en bror i rullestol og samtidig drive en klubb med muligheter for å gjøre noe aktivt satte dette hele i sving.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Til sammen har vi hatt 8 rullestolbrukere med forskjellige ledsagere på kurs hos oss. Dette er noe mindre enn målet vårt. De som har vært hos oss har vært fornøyde og et av parene er i gang med å konkurrere. De er meget ivrige og ønsker å satse videre. Trenerne og danserne våre har fått et meget godt og positivt inntrykk av rullestoldans. De også ser viktigheten av denne inkluderingen. Vi har nådd målet med å få rullestoldans mer frem i lyset. vi ser at andre klubber viser interesse for denne danseformen og ønsker og tilføre dette i sine egne klubber.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

8

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har gjennomført ukentlige treninger hele 2017 og våren 2018. Første halvår av 2017 brukte våre trenere en del tid på opplæring i hvordan de skulle undervise denne danseformen. Etter hvert som våre trenere ble mer selvstendige gjennomførte de treningene selv uten hjelp. De har også laget koreografier til par både i standard og latin. I påsken reiste et av parene til Nederland på en større internasjonal konkurranse. Her ble hovedtreneren vår med for å hjelpe paret. Vi har vært med på en åpen dag i Mjøndalen for funksjonshemmende høsten 2017.

Resultater og resultatvurdering

Rullestoldans er ikke noe vi kan få med 30-40 deltagere på. Målsettingen måtte derfor være å få med «flest» mulig. Hvis vi kunne greie å ha en stabil gruppe på mellom 6-10 utøvere så hadde vi vært fornøyde. Til sammen har vi hatt 8 rullestolbrukere med forskjellige ledsagere på kurs hos oss i denne perioden. Målsettingen var også å få med noen av deltagerne til å stille på en norsk konkurranse. I løpet av perioden har et av parene våre stilt to ganger på en internasjonal konkurranse i Nederland. Målsettingen var også å kunne få rullestoldans mer kjent. Vi håper og tror at vi har fått til dette. Flere klubber har i etterkant snakket om å starte opp dette. Senest nå for noen uker siden snakket jeg med en Salsa klubb som ønsket å starte opp med dette. Vi har oppnådd mange av målene våre, men vi ser at dette er et meget langsiktig prosjekt som ikke kan oppnå store resultater på kort tid.

Oppsummering og videre planer

Vi har opplevd at det er mye vanskeligere enn vi trodde å få dette til. Det er vanskelig å komme i kontakt med brukere. En rullestoldanser er avhengig av en partner som ønsker like mye som seg selv. Dette kan være vanskelig om rullestoldanseren kommer med alene eller med en ansatt hjelper som ikke ønsker å danse. Økonomisk kan ikke rullestoldans bære seg selv uten midler utenifra. Dette er det for få dansere til. Vi jobber stadig med å finne nye muligheter. Vi er bl.a. i kontakt med Lier kommune. Vi vil sammen med dem prøve å se på en fortsettelse på rullestolkursene.

Prosjektleder

Hilde Skogholt

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Rullestoldans
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 92 000
Startdato
08.01.2017
Sluttdato
29.05.2018
Status
Avsluttet