Rullestoldans

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Undertegnede sitter i dag i Sportsdanseseksjonen i ND samt leder for Elvebyen Sportsdanseklubb. Har på bakgrunn av dette opplevd at rullestoldans har blitt en veldig liten idrett i Norge. Samtidig ser jeg at denne danseformen har veldig mye å bidra med for rullestolbrukere. Du kan drive med det på mosjonsplan eller konkurranseplan. Rullestoldans gir mulighet for aktivitet sammen med en venn, en i familien eller en hjelper. Rullestoldans gir brukerne bedre holdning og styrke. Dans gir også en stor glede til alle. Uansett i rullestol eller uten. Det gir mestring for begge.

Målsetting

Kunne gi et aktivitetstilbud til rullestolbrukere hvor de også har muligheten til å ta med seg en venn eller familiemedlem. Rullestoldans kan drives som hobby eller som konkurranseidrett. Vi har som målsetting og også kunne få noen av brukerne til å stille i konkurranser.

Målgruppe

Rullestolbrukere i alle aldre

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ble påbegynt meget forsiktig etter påske 2016. Har fått med 4 brukere. Kommer til høsten å ta kontakt med informasjon ut til skolene for å prøve å nå yngre brukere. Har vært i kontakt med alle offentlige instanser for å få hjelp, men blir sendt litt rundt. Vanskelig å nå brukere. Har vært i kontakt med Sunnås som har hengt op flyer om kurset. Ønsker å dra dette videre. Vi kommer til å jobbe med å nå frem til flest mulig får å få med flest mulig rullestolbrukere. Har instruktør som har danset rullestoldans i 20 år og representert Norge ute i både EM og VM. Jobber med opplæring på egne rullestoldans strukturer. Samarbeider med andre danseklubben som ønsker å starte opp med tilsvarende.

Fremdriftsplan

Vår -17 Oppstart gratiskurs. Info via skolene NM juni -16. 1 til 2 par med i konkurransen Opplæring på trenere Høst -17 Nye og etablere på kurs Vår -18 Nye kurs. Øke gruppen. NM i juni. 2 – 3 par Våre egne trenere kan ha enkelte treninger alene. Høst -18 Solid base av dansere som ønsker å fortsette. Ny rekruttering. Egne trenere har enkelte treninger alene. Vår 2019/høst -19 Elite gruppe.To grupper med rullestolbrukere. Egne trenere ansvaret.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har gjennomført ukentlige treninger hele 2017 og våren 2018. Første halvår av 2017 brukte våre trenere en del tid på opplæring i hvordan de skulle undervise denne danseformen. Etter hvert som våre trenere ble mer selvstendige gjennomførte de treningene selv uten hjelp. De har også laget koreografier til par både i standard og latin. I påsken reiste et av parene til Nederland på en større internasjonal konkurranse. Her ble hovedtreneren vår med for å hjelpe paret. Vi har vært med på en åpen dag i Mjøndalen for funksjonshemmende høsten 2017.

Antall personer i målgruppen

8

Oppsummering

Vi har opplevd at det er mye vanskeligere enn vi trodde å få dette til. Det er vanskelig å komme i kontakt med brukere. En rullestoldanser er avhengig av en partner som ønsker like mye som seg selv. Dette kan være vanskelig om rullestoldanseren kommer med alene eller med en ansatt hjelper som ikke ønsker å danse. Økonomisk kan ikke rullestoldans bære seg selv uten midler utenifra. Dette er det for få dansere til. Vi jobber stadig med å finne nye muligheter. Vi er bl.a. i kontakt med Lier kommune. Vi vil sammen med dem prøve å se på en fortsettelse på rullestolkursene.

Sluttrapport/artikler (pdf)

RULLESDTOLDANS_extrastiftelsen_2017-2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Skogholt

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Rullestoldans
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 92 000
Startdato
09.01.2017
Sluttdato
31.05.2018
Status
Avsluttet