Rullestoldans

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Undertegnede sitter i dag i Sportsdanseseksjonen i ND samt leder for Elvebyen Sportsdanseklubb. Har på bakgrunn av dette opplevd at rullestoldans har blitt en veldig liten idrett i Norge. Samtidig ser jeg at denne danseformen har veldig mye å bidra med for rullestolbrukere. Du kan drive med det på mosjonsplan eller konkurranseplan. Rullestoldans gir mulighet for aktivitet sammen med en venn, en i familien eller en hjelper. Rullestoldans gir brukerne bedre holdning og styrke. Dans gir også en stor glede til alle. Uansett i rullestol eller uten. Det gir mestring for begge.

Målsetting

Kunne gi et aktivitetstilbud til rullestolbrukere hvor de også har muligheten til å ta med seg en venn eller familiemedlem. Rullestoldans kan drives som hobby eller som konkurranseidrett. Vi har som målsetting og også kunne få noen av brukerne til å stille i konkurranser.

Målgruppe

Rullestolbrukere i alle aldre

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ble påbegynt meget forsiktig etter påske 2016. Har fått med 4 brukere. Kommer til høsten å ta kontakt med informasjon ut til skolene for å prøve å nå yngre brukere. Har vært i kontakt med alle offentlige instanser for å få hjelp, men blir sendt litt rundt. Vanskelig å nå brukere. Har vært i kontakt med Sunnås som har hengt op flyer om kurset. Ønsker å dra dette videre. Vi kommer til å jobbe med å nå frem til flest mulig får å få med flest mulig rullestolbrukere. Har instruktør som har danset rullestoldans i 20 år og representert Norge ute i både EM og VM. Jobber med opplæring på egne rullestoldans strukturer. Samarbeider med andre danseklubben som ønsker å starte opp med tilsvarende.

Fremdriftsplan

Vår -17 Oppstart gratiskurs. Info via skolene NM juni -16. 1 til 2 par med i konkurransen Opplæring på trenere Høst -17 Nye og etablere på kurs Vår -18 Nye kurs. Øke gruppen. NM i juni. 2 – 3 par Våre egne trenere kan ha enkelte treninger alene. Høst -18 Solid base av dansere som ønsker å fortsette. Ny rekruttering. Egne trenere har enkelte treninger alene. Vår 2019/høst -19 Elite gruppe.To grupper med rullestolbrukere. Egne trenere ansvaret.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

RULLESDTOLDANS_extrastiftelsen_2017-2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Skogholt

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Rullestoldans
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 92 000
Startdato
09.01.2017
Sluttdato
31.05.2018
Status
Avsluttet