RULLESTOLER TIL RULLESTOLBASKET

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når man driver med organisert idrett, er det viktig å inkludere så mange som mulig. Mennesker med funksjonshemming er en gruppe mennesker som ikke blir prioritert i stor nok grad. I mange tilfeller fordi det krever en stor innsats mot en liten gruppe mennesker, kontra de som er funksjonsfriske. Rullestolbasket krever ekstra kompetanse, ekstra tilrettelegging og ekstra utstyr i form av egne spesialstoler designet for idrett. Vi har til nå lånt noen rullestoler fra NBBF (Norges Basketballforbund), men har behov for egne stoler, da de vi låner etter hver skal sendes videre til andre klubber.

Målsetting for prosjektet

Vårt mål med prosjektet er å få flere mennesker med funksjonshemming ut i aktivitet. Pr i dag har vi 6 medlemmer. Vi håper å kunne 1) beholde de 6 medlemmene og 2) utvide til 10 medlemmer for 2017-2018.

Målgruppe

Prosjektet retter seg inn mot barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Trening starter opp i midten av august. Med hjelp fra ergoterapeut i Mandal kommune får vi spredt tilbudet til de ulike brukerne som har behov for tilbudet. Alle deltakere fra årets lag får tilbud om å fortsette til neste år. Nye deltakere blir invitert til å delta på treninger på lik linje med de “eksisterende” deltakerne. Deltakerne er veldig tilfredse med både Stian som trener, samt tilbudet fra oss. Deltakerne har tett oppfølging av ergoterapeut gjennom prosjektperioden. I løpet av prosjektperioden vil vi aktivt lete etter andre klubber og lag som har tilbud for rullestolbasket, og vil også delta på turneringer rundt om i Norge.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli 2017 – Innkjøp av stoler – Kartlegge RS-lag i andre regioner. Tidlig august – Produksjon av plakater og infomateriell til potensielt nye brukere/deltakere – Oppstart sesongen 2017-2018 – Infomøte med foreldre og trener – Innmelding – Innkjøp av rullestoler, hvis midler til det er på plass – Innkjøp av basketballer, drakter og lignende utstyr Fortløpende – Trening, turneringer og sosiale samlinger

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen vår har vært mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi har et rullestolbasketlag i Mandal, som har hatt behov for stoler de kan benytte under trening og kamp. Målsettingen har vært å 1) beholde de medlemmene vi har, og 2) øke til 10 medlemmer i løpet av sesongen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Hvis man ser på punkt 1, som omhandler å holde på laget, så har vi lyktes med det. Dersom man ser på punkt 2, så har vi både lykkes og ikke lykkes. Vi ønsket å utvide til 10 medlemmer. Vi har utvidet til 7. Når det skal sies, så har vi lyktes med å engasjere en gjeng med foreldre, som deltar fast på treningene, og arrangerer kamper gjennom sesongen. Vi har også lyktes med å arrangere en treningshelg, der deltakere fra andre steder kan delta. I denne treningshelgen ble det invitert ned en instruktør fra Bergen til å bistå. På slutten av helgen ble det arrangert en turnering, der en sponsor stilte med et helt eget lag. Så effekten av dette kan på sikt være at vi klarer å rekruttere flere spillere som IKKE har funksjonsnedsettelse – og således skape en større treningsarena for de spillerne som faktisk har det. Sånn sett syns jeg vi har lykkes med prosjektet vårt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

7

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har benyttet oss av de eksisterende deltakerne og deres nettverk. Gjennom dette, samt via ergoterapeut og spredning av tilbudet på folkemunne har det dukket opp en ekstra spiller, samt to firmaer som ønsker å være samarbeidspartnere/treningspartnere. Vi har også deltatt på ulike turneringer, som f.eks. Hansa Cup i Bergen. Vi er fortsatt eneste klubb på Sørlandet med tilbud – men det jobbes aktivt mot å få integrert RSbasket som en del av et seriespill, der funksjonsfriske lag kommer til Mandal for å spille mot oss. Trolig blir dette en del av et eget seriespill, hvilket er særdeles gledelig.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet av dette er at vi har klart å; – holde på våre medlemmer – økt med en ny (selv om det var færre enn planlagt så er det et steg i riktig retning) – Engasjere to bedrifter til å bli stolte sponsorer av prosjektet – Spredt tilbudet gjennom promotering av prosjektet i sosiale medier.

Oppsummering og videre planer

Som oppsummering så er vi foreløpig fornøyd med progresjonen vi gjør, vi har en solid foreldrekjerne som bidrar og står på. Det planlegges i fremover å fortsette med tilbudet, sende laget på turneringer, og arrangere treningscamper, i tillegg til å jobbe for å få tilbudet inn i ordinært seriespill. Det jobbes også med planer om å lage en RSbasket-turnering, kun for rullestollag. Målsetting er 16 lag, det vil gjøre oss til størst i Norden i så tilfelle.

Prosjektleder

Svein Gustav Steimler

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
RULLESTOLER TIL RULLESTOLBASKET
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 280 000
Startdato
13.08.2017
Sluttdato
29.04.2018
Status
Avsluttet