RULLESTOLER TIL RULLESTOLBASKET

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når man driver med organisert idrett, er det viktig å inkludere så mange som mulig. Mennesker med funksjonshemming er en gruppe mennesker som ikke blir prioritert i stor nok grad. I mange tilfeller fordi det krever en stor innsats mot en liten gruppe mennesker, kontra de som er funksjonsfriske. Rullestolbasket krever ekstra kompetanse, ekstra tilrettelegging og ekstra utstyr i form av egne spesialstoler designet for idrett. Vi har til nå lånt noen rullestoler fra NBBF (Norges Basketballforbund), men har behov for egne stoler, da de vi låner etter hver skal sendes videre til andre klubber.

Målsetting

Vårt mål med prosjektet er å få flere mennesker med funksjonshemming ut i aktivitet. Pr i dag har vi 6 medlemmer. Vi håper å kunne 1) beholde de 6 medlemmene og 2) utvide til 10 medlemmer for 2017-2018.

Målgruppe

Prosjektet retter seg inn mot barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Antall personer i målgruppen

6

Beskrivelse av gjennomføring

Trening starter opp i midten av august. Med hjelp fra ergoterapeut i Mandal kommune får vi spredt tilbudet til de ulike brukerne som har behov for tilbudet. Alle deltakere fra årets lag får tilbud om å fortsette til neste år. Nye deltakere blir invitert til å delta på treninger på lik linje med de “eksisterende” deltakerne. Deltakerne er veldig tilfredse med både Stian som trener, samt tilbudet fra oss. Deltakerne har tett oppfølging av ergoterapeut gjennom prosjektperioden. I løpet av prosjektperioden vil vi aktivt lete etter andre klubber og lag som har tilbud for rullestolbasket, og vil også delta på turneringer rundt om i Norge.

Fremdriftsplan

Juli 2017 – Innkjøp av stoler – Kartlegge RS-lag i andre regioner. Tidlig august – Produksjon av plakater og infomateriell til potensielt nye brukere/deltakere – Oppstart sesongen 2017-2018 – Infomøte med foreldre og trener – Innmelding – Innkjøp av rullestoler, hvis midler til det er på plass – Innkjøp av basketballer, drakter og lignende utstyr Fortløpende – Trening, turneringer og sosiale samlinger

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT SMBBK.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Gustav Steimler

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
RULLESTOLER TIL RULLESTOLBASKET
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 280 000
Startdato
15.08.2017
Sluttdato
01.05.2018
Status
Avsluttet