Rusforebygging på arbeidsplassen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets overordnede målsetting har vært å sette rustemaet på den lokale dagsorden, øke kunnskapen og skape en dialog rundt

Prosjektets overordnede målsetting har vært å sette rustemaet på den lokale dagsorden, øke kunnskapen og skape en dialog rundt temaet arbeidsplassen og rus i bedriften. Bedriften som deltok, var en av landets største transportbedrifter, Gaia Trafikk a/s i Bergen, med over 1100 ansatte og med daglig transport av over 90.000 passasjerer i Bergensområdet. Denne bedriften ble valgt som lokal samarbeidspartner fordi den var engasjert i rusmiddelproblematikk, satte sikkerheten høyt og var villig til å investere egne ressurser inn i prosjektet.

 

Prosjektet har vært organisert ut fra en kombinert ”top-down” og ”bottom-up” forankring. Dette innebærer en støtte og deltakelse fra ledelsen i bedriften, samtidig som vi har arbeidet ut mot den enkelte avdeling i samarbeid med de ansatte og deres fagforeninger. Prosjektets styringsgruppe har lagt rammene for arbeidet. Etableringen av en lokal arbeidsgruppe har stått for mye av det praktiske arbeidet, få rustemaet inn som en integrert del av bedriftens HMS arbeid og å engasjere fagforeningene i temaet.

 

Blant de praktiske tiltakene har vært en serie innslag i bedriftens lokalavis, egne spesialnumre om temaet, deltakelse på ulike fagforeningsmøter, rustemaet som en del av HMS-undervisningen, såkalte ”torgdager” der rustemaet har vært presentert på bedriftens ulike avdelinger i lunsjen, at rustemaet inngår som en naturlig del av bedriftens policy, på linje med temaet sikkerhet. En undersøkelse i bedriften fra 2003 viser et positivt engasjement blant de ansatte, og en solidarisk holdning til kollegaer med rusproblemer. Mange angir at de kan føle seg utilpass hvis de får med kolleger med rusproblemer å gjøre, det er ikke så lett å være direkte i slike saker. Misforstått solidaritet og taushet er derfor ofte et resultat.

 

Prosjektet inngår i et større europeisk utviklingstiltak med støtte fra bl.a. EU, WHO og ILO. Dette har muliggjort en fortløpende dialog mellom de involverte 10 land, om gjennomføringen og erfaringer i de respektive land.

Prosjektleder/forsker

Arvid Skutle

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Rusforebygging på arbeidsplassen
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Stiftelsen Bergensklinikkene
Beløp Bevilget
2002: kr 222 000, 2003: kr 222 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet