Rusfri fritid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Bakgrunn for prosjektet Rusfri Fritid har vært å gjøre fritiden til våre brukere i StjerneGruppen Ringerike AS og StjerneGruppen Bosenter bedre. Vi hadde tre sykepleiere i praksisplass her i tre uker, deres konklusjon på praksisoppgaven: ”Nøden sett med våre øyne er at fritiden til brukerne besto av ensomhet og isolasjon, fordi fordommer vanskeliggjør integreringen. Andre ser dem som narkomane, og ønsker ikke å ha dem i sitt nærmiljø”. Dette er nok en viktig del av sannheten. Samtidig er det veldig vanskelig for de som har hatt rusproblemer å ta kontakt med ”nyktre” mennesker rundt dem.

 

Målsetting: Målet med prosjektet var å gi våre brukere et tilbud slik at de får et alternativ på fritiden. Det viser seg at de som har hatt et rusproblem har brukt mye tid på å skaffe seg rus og til å ruse seg. Denne tiden må de nå fylle med noe nytt. Derfor laget vi prosjektet Rusfri Fritid. Målet var å få med pårørende, venner og frivillige til å være med på tilbudet. Vi har også brukt frivillige organisasjoner.

 

Gjennomføring: Vi har invitert brukerne, pårørende, venner og frivillige til hyggekvelder i vårt fellesrom i StjerneGruppen Bosenter. Vi har også invitert frivillige organisasjoner til å kommer og fortelle hva de holder på med. Vi har hatt et besøk hvert halvår. Vi har også fått avtale om at våre brukere kan komme på deres samlinger og se hva de holder på med, og om det er interessant for våre brukere å melde seg inn i deres forening.

 

Videre planer: Vi har oppnådd bra resultater med prosjektet. Ikke alt har vært like vellykket. Men stort sett har prosjektet svart til forventingene. Det som har vært problemer nå, er at ikke alle våre brukere har ønsket å delta i prosjektet. Heller ikke alle pårørende har ønsket å delta. Men for de som har deltatt har det vært til stor hjelp. Videre planer er å fortsette prosjektet slik som vi har drevet det de to årene vi har vært i drift. Noe reduksjon kan de bli på grunn av økonomi og på grunn av resurser. Men om vi må redusere litt i perioder er målet å drive det videre slik vi har bygd det opp.

Prosjektleder/forsker

Jorun Askilsrud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Rusfri fritid
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
StjerneGruppen Ringerike AS
Beløp Bevilget
2005: kr 200 000, 2006: kr 200 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet