Russ uten rus og villkjøring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektets mål var forebygging og holdningsskapende arbeid innen trafikksikring med målgruppe årets russekull i Akershus fylke.

 

I løpet av året spredte media oppslag om prosjektet. Prosjektet hadde en prosjektansvarlig som tok ansvar for informasjon og gjorde avtaler med skolene om alt det praktiske rundt skolebesøkene. Henvendelsene kom ikke bare fra Akershus, men også fra store deler av Sør- og Øst-Norge, og forespørslene ble mange. Det har ført til at prosjektet fortsetter neste år også. Erfaringene viste at formidlingen virkelig ga ungdommene grunn til ettertanke. Det var også interesse for å få prosjektdeltakerne til å delta på andre relaterende informasjonsmøter. Prosjektet varte ett år (2008) og omfanget ble omfattende. Prosjektgruppa har ventelister på nye foredrag i 2009. Mange av skolene som hadde besøk i år, har henvendt seg på ny for å gi tilbudet til nye årskull.

 

En mener at holdningsskapende arbeid av denne art er viktig informasjon for yngre ungdommer også, og prosjektgruppa har planer om å henvende seg til elever på 10.trinn i grunnskolen med tanke på førerkortopplæring.

 

Prosjektdeltakerne har vært tre sterkt trafikkskadde ung menn. To er uten tale, men de kommuniserer via ”RollTalk”. En pensjonert politikvinne har vært formidleren og har knyttet hele foredraget sammen. Prosjektgruppas henstilling til ungdommene er at de er selv ansvarlige for sine valg, og de blir oppfordret til å ta de riktige valgene! De avslutter med en sterk oppfordring: TENK DERE OM. – SE HVA KONSEKVENSEN AV Å TA ET FEIL VALG KAN FØRE TIL!


 

Prosjektleder/forsker

Sissel Tønneberg

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Russ uten rus og villkjøring
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2008: kr 248 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet