Rygginfo – en internettjeneste

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Informasjon til ryggpasienter” (Se prosjektbiblioteket www

Prosjektet ”Informasjon til ryggpasienter” (Se prosjektbiblioteket www.helseogrehab.no) la grunnlaget for www.rygginfo.no, en informasjonstjeneste på internett for mennesker med ryggproblemer. Prosjektet ”Rygginfo – en internettjeneste” hadde som mål å videreutvikle dette tilbudet med hensyn til omfang, kvalitet og presentasjon av informasjonen.

 

Prosjektet gjennomførte et omfattende utviklingsarbeid inkludert brukertesting for å sikre at informasjonen var:

·        Pålitelig – bygget på den beste tilgjengelige kunnskapen

·        Relevant – dekket behandlinger og behandlingsresultater av interesse for pasienten/brukeren

·        Tilgjengelig – presentert på et språk som er forståelig

·        Balansert – la opp til at pasienten/brukeren kunne ta en selvstendig beslutning, framfor å oppmuntre til bestemte valg

 

Ansvarlig for utviklingen av informasjonen har vært et miljø ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten under ledelse av Claire Glenton i samarbeid med Ryggforeningen i Norge, Nasjonalt ryggnettverk og The Cochrane Back Group. Hovedresultatet av prosjektet er nettstedet www.rygginfo.no som inneholder:

·        Forskningsbasert informasjon om virkningen av behandlinger for ryggsmerter

·        Søkesystemet ”Hvilken informasjon passer for meg?”

·        Ordliste med medisinsk terminologi og forskningsterminologi

·        Informasjon om offentlige stønader, tiltak og pasientrettigheter

·        Intervjuer med ryggpasienter

 

Av andre resultater kan nevnes: Prosjektet avdekket svakheter ved måten Cochrane-oversiktene var laget i forhold til å kunne gjøres relevante og tilgjengelige for pasienter. Cochrane-samarbeidet var enige i og tok hensyn til prosjektets kritikk. Et prosjektresultat er derfor at Cochrane-samarbeidet internasjonalt nå jobber med et klarere pasient/brukerperspektiv ikke bare innen ryggfeltet, men innen alle helseområder.

 

Erfaringene fra ulike deler av prosjektarbeidet er dokumentert i Claire Glentons doktoravhandling ”Enabling evidence-informed patient choice” levert til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005, hvori inngår fem internasjonalt publiserte artikler. Kunnskapssenteret har tatt på seg å drifte www.rygginfo.no ut 2007 og Ryggforeningen er i dialog med flere parter for å sikre at dette skal bli et permanent tilbud med et kvalifisert opplegg for videre faglig oppdatering.

Prosjektleder/forsker

Henrik Sinding-Larsen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Rygginfo – en internettjeneste
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 200 000, 2003: kr 200 000, 2004: kr 200 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet