Salus per aqua – helse gjennom vann

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn;
Fysisk berøring er et grunnleggende behov hos mennesket og dette behovet avtar ikke med alderen. Bading eller spa (san per aqua- sunnhet gjennom vann) i en rolig atmosfære med varme, massasje, bruk av eteriske oljer vil være av betydning for eldre, skrøpelige pasienter i sykehjem. Den teknologiske utviklingen og stadig økende krav til effektivitet i pleie og omsorgssektoren har ført til at bare nødvendige rutineoppgaver blir prioritert i sykehjemmet. I tillegg vet vi at pasientene som får plass/opphold på sykehjemmene har stort behov for hjelp.

St.Hansåsen er et sykehjem som ble bygd i 1980, har store fellesbad i hver etasje. Badene er blitt lite brukervennlig og er for tiden ikke i bruk. Ved å oppgradere eksisterende bad, sette fokus på berøring og bruk av eteriske oljer vil vi øke pasientenes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel.

Bruk av eteriske oljer og taktil berøring er ikke i fagplanen til helsearbeidere, verken for helsefagarbeidere eller sykepleiere. En kvalitativ god innføring er derfor viktig for sikre riktig bruk.

Målsetting;
Pasientene skal oppleve økt velvære og livskvalitet gjennom å få tilbud om bad med massasje tilpasset den enkelte minimum en gang i måneden. Tilbud om bad annenhver uke.

Målgruppe;
Pasientene ved St.Hansåsen sykehjem.

Beskrivelse av gjennomføringen;
Prosjektet skal øke kompetansen blant de ansatte på sykehjemmet om berøringens betydning for pasientene, samt en opplæring i bruk av eteriske oljer og enkle metoder i forhold til massasje. Dette gjøres ved innleie av erfarne forelesere, samme kurset avholdes 3 ganger for å nå flest mulig.
Det engasjeres to ressurspersoner i 20 % stillinger i prosjektåret for å

følge opp og implementere kunnskapen i praksis.

Prosjektleder vil være pådriver og veileder.

Prosjektets betydning;
Det er vist at aromaterapi har en beroligende effekt på pasienter med demens sykdom. Varme bad og taktil berøring har en smertelindrende effekt, mange eldre har mye smerter i muskler og ledd. Noen har også kontrakturer og spasmer, som et spa vil kunne ha en fordelaktig innvirkning på. Totalt forventer vi økt velvære og trivsel for pasientene.
Det vil være positivt for personalet at de kan gi pasientene noe ekstra.


Fremdriftsplan;
Nov/des 2010, Planlegging, utarbeiding av struktur og foreløpige prosedyrer,
Jan 2011, Oppstart av prosjektet. Innkjøp av nødvendig materiale.
Feb – april 2011, Kursing av personalet
April- sept 2011, Utprøving, med fast refleksjonstid i forhold til prosjektet
Okt 2011, Implementering og drift
Jan 2012, Evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0563.pdf

Prosjektleder/forsker

Marit Skraastad

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Salus per aqua – helse gjennom vann
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2011: kr 255 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet