Samarbeid mot narkotika Oslo og Akershus

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er generelt en positiv utvikling i både alkohol- og narkotikabruken blant ungdom, dette må vi spille videre på. Men i Oslo viser tall fra Ungdata en oppadgående tendens på bruk av cannabis blant ungdom 16-19 år. Dette er noe vi i den lokale paraplyorganisasjonen på rusfeltet, Actis Oslo og Akershus, står bedre rustet til å ta tak i enn mange andre. Ved å koble ressurser i våre medlemsorganisasjoner ønsker vi å styrke arbeidet mot cannabis blant ungdom i Oslo og Akershus. Vi ønsker å ta utgangspunkt i den ung- til ung tilnærmingen som ligger til grunn for arbeidet Ungdom mot Narkotika gjør.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å styrke kampen mot cannabis blant ungdom i Oslo og omegn. Det skal etableres nettverksgrupper mot narkotika i 5 videregående skoler og 5 fritidsklubber i Oslo og Akershus. Disse skal arbeide lokalt for å synliggjøre restriktive holdninger til cannabisbruk.

Målgruppe

Ungdom 16-19 år i Oslo og Akershus. Arenaen for å få tak i målgruppa er videregående skoler og fritidsklubber.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Aktive organisasjoner på rusfeltet i Oslo ønsker å gå sammen om å støtte opp om UMNs arbeid for å etablere flere skolerte aktivister og lokalgrupper i osloområdet som kan møte rusliberale holdninger med argumentasjon og synliggjøring av det store flertallet som ikke benytter cannabis. Organisasjonene tilbyr egne aktivister og ansatteressurser til støtte, opplæring og rekruttering av nettverk av ungdom i tilknytning til 5 videregående skoler og 5 fritidsklubber i Oslo og Akershus. I samarbeid med fokusgrupper og kommunikasjonsbyrå og organisasjoner på rusfeltet produseres det effektfullt materiell for god kommunikasjon og lages en strategi for tilnærming til arbeidet. En kjernegruppe av aktivister får opplæring og sendes ut for å knytte kontakter i egne miljø, etter ung til ung- prinsippet. Gruppene kan motta en liten sum for å dekke egne synliggjøringstiltak lokalt, med administrativ støtte fra ansatte.

Fremdriftsplan

Jan/feb: Kontakt med kommunikasjonsbyrå, fokusgruppe skaffe informasjonsmateriell og annet utstyr. Kontakte forbilder. Mars/apr./mai: Opplæringsseminar. Kontakte skoler og klubber. Juni: Opplæringsseminar. Startet opp 5 lokale grupper. Ha rekruttert 150 medlemmer. Aug: Sommerleir for UMN Sept.- nov.: Kontaktssøkende virksomhet på skoler og fritidsklubber. Høstleir for UMN Des: Opplæringsseminar. Startet 5 nye lokale grupper. 150 nye aktivister.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Samarbeid Mot Narkotika rev.pdf

Prosjektleder/forsker

Mark Chapman

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Samarbeid mot narkotika Oslo og Akershus
Organisasjon
Actis
Beløp Bevilget
2018: kr 550 000
Startdato
02.05.2018
Sluttdato
16.12.2019
Status
Under gjennomføring