Sammen for Vågsbygd

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunn: I den midtre og østre delen av Vågsbygd vokser en stor del av barna opp i lavinntektsfamilier, og flertallet har en minoritetsbakgrunn. Samtidig er ledigheten blant foreldre høyere her enn i resten av Kristiansand. Denne regionen har sett en økning i saker om barne- og ungdomskriminalitet, hvor idrettsarenaen har blitt et samlingspunkt for ungdommer uten andre steder å være. Dette har ført til en økning i varselsaker relatert til trusler, hets og rasisme på idrettsarenaen. Metoder og Aktiviteter: Prosjektet tar sikte på å skape et mer inkluderende og aktivt miljø i Vågsbygd ved å tilby en rekke aktiviteter og tiltak for barn, unge og familier. Dette inkluderer: Familiekontakt: En dedikert stilling vil jobbe med å etablere kontakt med nye medlemmer og følge opp familier med uregelmessig deltakelse. De vil også støtte trenere og frivillige i klubben. Aktiv i Vågsbygd: Et samarbeidsprosjekt mellom skolen og idrettsklubben for å tilby aktiviteter for barn og unge etter skoletid. Dette inkluderer et lavterskeltilbud som er gratis og tilpasset ferier og sesonger. Løkkeball: Treningsgrupper for ungdommer som ønsker å delta i fotballprimært for det sosiale og leken. #UNGLeder: Opplæring og arbeidsmuligheter for ungdommer som ledere og rollemodeller i klubben. Flyktninglag: Et idrettslag for flyktninger for å fremme mestring, fellesskap og integrering. Deltakere: Prosjektet retter seg mot barn, unge og familier i Vågsbygd, spesielt de med lavinntekt og flerkulturell bakgrunn. Det inkluderer også flyktninger i regionen. Etikk og Personvern: Data som samles inn vil bli brukt kun til prosjektets formål, og personlig informasjon vil bli anonymisert eller kun brukt der det er nødvendig. Deltakerne vil bli informert om innsamling og bruk av data, samt ha rett til innsyn og retting. Datainnsamling og Evaluering: Prosjektet vil kontinuerlig evaluere aktiviteter og samle inn tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette vil inkludere kvantitative og kvalitative data for å måle effektivitet og forbedringspunkter. Målsetning: Prosjektet har som mål å redusere rasisme og kriminalitet i idretten, øke frivillig deltakelse blant flerkulturelle foreldre, få prosjektet inn i kommunal budsjettplan, og inspirere andre idrettslag i Kristiansand til å implementere lignende modeller. Utfordringer: Utfordringene inkluderer å sikre stabil finansiering, nå ut til familier med språklige barrierer, planlegge aktiviteter gjennom året og sikre tilstrekkelige fasiliteter for aktivitet. Løsninger: politisk medvirkning og forpliktelse fra kommunen til å få prosjektet inn på kommunal budsjettplan. Vi rekrutterer ledere/instruktører med flerkulturell bakgrunn og jobber med årsplan for å utnytte fasilitetene e som er i Vågsbygd. Forventet Virkning: Prosjektet forventes å ha både kortsiktige og langsiktige virkninger, inkludert økt deltakelse i idretten, redusert kriminalitet og rasisme, tettere samarbeid mellom skole og idrettslag, og økt engasjement i lokalsamfunnet.

Prosjektleder

Kathrine Stava

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Sammen for Vågsbygd
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2024: kr 300 000, 2025: kr 400 000, 2026: kr 400 000, 2027: kr 400 000
Startdato
01.08.2024
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring