Sammen i Stor-Oslo Øst

Søknadssammendrag

Arbeidet vil ta utgangspunkt hovedinteressen til deltagerne. For private nettverk er det ofte samvær og samtaler, mens for deltagere som har tilknytning til en interesse er det gjerne håndarbeid, trekkspill, foredrag etc.

Vi vil rekruttere
1) fra ca 550 brukere av hjemmetjenesten og deres kontakter,
2) henvisning fra kommune og andre.

Vi ser at innholdet i aktiviteter, rekruttering vil måtte tilpasses smittevernhensyn, interesse hos brukere og andre forhold. Vid vitenskapelige høgskole vil bistå med en prosessevaluering av arbeidet.

Diakonhjemmet Omsorg vurderer ikke disse tiltakene som en helsetjeneste, og vil derfor ikke betrakte tjenestene i prosjektet som en del av hjemmetjenesten. I den grad personer både deltar i aktiviteter, er bruker av hjemmetjenester, og møter den samme personen både i hjemmetjenesten og i aktiviteter må vi vurdere en grenseoppgang. Vi ser at en god relasjon til hjemmetjeneste kan øke deltagelse i aktiviteter, og vi bør derfor ikke alltid ha adskillelse av funksjonene.

Som helsetjeneste vil vi likevel sørge for et godt smittevern. Vi vet at oppmuntring til sosial kontakt er krevende, særlig med godt smittevern, er krevende. Vi understreker derfor behovet for bruk av eksisterende nettverk og interesser, som en god inngang til møtene mellom eldre hjemmeboende.

Prosjektleder/forsker

Anne-Louise Holmen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sammen i Stor-Oslo Øst
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
13.11.2020