Sammen i Stor-Oslo Vest

Søknadssammendrag

Epidemien og smitteverntiltak gjennom 2020 og 2021 fører til en økt isolasjon for eldre i Oslo og nabokommunene. Tradisjonelt arbeid med møteplasser og besøkstjenester er vanskelige pga smitteverntiltak, og vi har forskning og erfaring på at besøk fra ukjente kun er interessant for et mindretall av eldre (Britt Øvrebø Haugland, Sykepleien forskning nr.1, 20212: 7: 42-49). Tilknytning til personer, et felleskap etc er lettere å samles rundt. Hjemmetjenesten er en av inngangene til kontakt for sosialt felleskap.

Mental Helse samarbeider med en byomfattende hjemmetjeneste i tillegg til bydeler og kommuner. I arbeidet vil ca 40 studenter i sykepleie fra VID delta. Formålet er å støtte, utvikle eksisterende sosiale nettverk, legge til rette for at nettverk kan fortsette utover prosjektperioden. Arbeidet vil ta utgangspunkt i hovedinteressen til deltagerne. For private nettverk er det ofte samvær og samtaler med kjente og venner, mens for deltagere som har tilknytning til en interesse er det gjerne håndarbeid, trekkspill, foredrag etc.

Vi vil rekruttere 1) fra ca 550 brukere av hjemmetjenesten og deres kontakter, 2) henvisning fra kommune og andre. Vi ser at innholdet i aktiviteter, rekruttering vil måtte tilpasses smittevernhensyn, interesse hos brukere og andre forhold. Vid vitenskapelige høgskole vil bistå med en prosessevaluering av arbeidet.

Diakonhjemmet Omsorg vurderer ikke disse tiltakene som en helsetjeneste, og vil derfor ikke betrakte tjenestene i prosjektet som en del av hjemmetjenesten. Vi ser at en god relasjon til hjemmetjeneste kan øke deltagelse i aktiviteter, og vi bør derfor ikke alltid ha adskillelse av funksjonene. Som helsetjeneste vil vi likevel sørge for et godt smittevern.

Prosjektleder/forsker

Lillian Reiten

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sammen i Stor-Oslo Vest
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
02.11.2020