Sammen på Sappen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Familier med kronisk syke barn har behov for å møtes for å få mulighet til erfaringsutveksling. Om et barn i familien har astma/allergi vil dette barnet kreve ekstra mye tid av foreldrene, kanskje det syke barnet har sykehusinnleggelser og deltar på behandlingsreise med en av foreldrene. Ofte blir det da mindre oppmerksomhet til de andre barna. Derfor ønsker vi å arrangere en familiesamling hvor hele familien kan delta, og hvor NAAF sørger for nødvendig tilrettelegging for de med astma/allergi.

Har man barn med astma og allergi, krever mye forberedelser når man skal ut å reise. Det må både sies fra om dyr ol. på offentlig transportmidler, overnattingsstedet må få beskjed og legge til rette slik at ingen blir syke pga. inneklima eller mat. Alt ekstraarbeidet med forberedelser gjør at mange velger å bli hjemme.

Det har tidligere vært arrangert familiesamlinger i Troms og Finnmark, men pga. reiseavstander og dyre flybilletter har det kun vært mulig for de med kort reiseavstand til samlingsstedet eller egne midler til reise å delta. De som kommer fra små steder/bygder har ikke hatt mulighet å delta. Med lang reisevei og betydelige reisekostnader har verken lokalforeningen eller regionen mulighet å arrangere familiesamling uten at det blir store kostnader for deltakerne.

Derfor ønsker storlaget å arrangere en helgesamling på Sappen Leirskole Ferie og Fritidssenter. Helgen vil bestå av felles fysiske aktiviteter, sosialt samvær og mulighet for å møte likesinnede for tips og erfaringsutveksling. I de sosiale arenaene vil det være mulig å komme med spørsmål til representanter fra NAAF vedrørende astma og allergi. Familier som er berørt av astma og allergi har ofte stort behov for å møte andre i lignende situasjon. Det å få informasjon og tips fra andre som også har kjent sykdommen på kroppen, kan bidra til at de mestrer hverdagslige utfordringer med å ha kronisk syke barn bedre.

Mennesker som har astma, allergi og eksem opplever i hverdagen og ikke kunne delta på alle aktiviteter som friske kan. Eller de opplever at de stadig må bli tatt hensyn til, og må si fra om hva som ikke tåles og hva som gjør dem syke. Målet med denne samlingen er at de hensyn som vi må ta (teppefrie rom, spesielle dyner, vaskemidler, mat og liknende) legger NAAFs representanter til rette for.

2. Prosjektets målsetting
Arrangere en samling for familier som har barn med astma og allergi. Legge til rette for aktiviteter i friluft som hele familien kan delta på.

3. Prosjektets målgruppe
Familier fra Troms og Finnmark som har ett eller flere barn med astma- og allergi.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Samlingen skal avvikles en helg fra fredag til søndag. Prosjektgruppen vil bestemme hvilke aktiviteter som skal gjennomføres ut fra alder på deltakerne. Sappen Leirskole og Fritidssenter tilbyr aktiviteter som bl.a. kanopadling, fjellklatring, gymsal, skogsturer og førstehjelpskurs. Det vil være mulighet for aktiviteter både i fjell og ved sjø.

Likemenn med kompetanse på astma, allergi, eksem og overfølsomhet vil være til stede under hele samlingen.

Arrangementet skal annonseres på NAAFs hjemmeside, gjennom invitasjon til det enkelte medlem og gjennom medlemsbladet AstmaAllergi.

5. Prosjektets betydning
For barn som har søsken med astma og allergi vil det bety mye at de kan delta på en familiesamling hvor det ikke bare er fokus på den som er syk, men aktiviteter som hele familien kan delta på. Det har stor betydning at NAAFs representanter samarbeider med fritidssenteret slik at oppholdet blir tilpasset alle, både med tanke på inneklima og mat.

6. Fremdriftsplan
Januar 2013 Fastsette dato for samlingen
Mars 2013 Utarbeide annonsetekst og spre informasjon om samlingen
September 2013 Gjennomføre samlingen
November 2013 Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0222.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting:
Harstad og omegn Astma- og Allergiforening tok initiativ til familiesamling. De ønsket at familier med astma- og allergi skulle oppleve fysisk aktivitet og mestring i trygge omgivelser. Målet var å vise at det er mulig å drive med friluftsliv om man har astma, allergi eller eksem.

Gjennomføring:
Samlingen ble gjennomført høsten 2013 på Sappen Leirskole Ferie- og fritidssenter med 35 deltakere, 19 barn i alderen 2-13 år og 16 voksne. Både store og små fikk mulighet til å delta på klatring, kanopadling og fjelltur. Det var faglig innlegg om å leve med kronisk sykdom, førstehjelp og informasjon om Valle Marina. I tillegg ble det tid til uteaktiviteter, lynkurs i filmproduksjon, teater, sosialt samvær og erfaringsutveksling.

Oppnådde resultater:
Deltakerne deltok i ulike friluftsaktiviteter, og fikk erfare at det er fullt mulig å delta både i kanopadling og på klatring som om man har astma og allergi. De fikk praktiske tips fra andre deltakere, representanter fra Astma- og Allergiforbundet samt likemenn som deltok. I tillegg fikk de erfare hvordan man kan tilrettelegge inneklima og mat, eks grilling og taco hvor matallergikere også inkluderes.

Videre planer:
Storlaget og NAAF Region Nord vil arrangere lignende samlinger i fremtiden. Etter ønske fra deltakerne, vil det også bli arrangert ulike samlinger og kurs flere steder i fylkene.

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Sammen på Sappen
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 118 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
30.11.2013
Status
Avsluttet