Sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

2100

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med å sette sammen en gruppe som skal delta på workshopen. Gruppen vil bestå av representanter fra mange forskjellige organisasjoner, og fra ulike deler av landet. De vil allerede ha mottatt informasjon om workshopen og muligheten for å delta på dette, men deltakere til workshopen må likevel rekrutteres og kontaktes. Det vil bli lagt vekt på å sette sammen en gruppe som er representativ for deltakerne som skal ta i bruk veilederen. Livsgledekonferansens datoer er allerede satt, og det siste arbeidet med konferansen vil gjøres frem mot konferansedagene 28. – 29. Mars. Samtidig planlegges de siste praktiske detaljer rundt workshopen slik at den kan gjennomføres 20. april. Etter at workshopen er gjennomført, må materialet som workshopen resulterer i bearbeides og gjøres klart til en veileder. Den 25.september vil veilederen ferdigstilles og trykkes opp, deretter skal den distribueres både digitalt og fysisk. Den siste perioden av prosjektet vil bestå av rapportskriving. Prosjektleder Tone Bye vil være ansvarlige for de ulike elementene: 20.Mars: Sette sammen deltakergruppe til workshopen 10. Mars: Ferdigstille siste detaljer til Livsgledekonferansen 28. Mars: Gjennomføre Livsgledekonferansen 13. April: Transkribere innhold fra konferanse til veileder 20. April: Gjennomføre workshop 1.september: Ferdigstille veileder 25.september: Distribuere og tilgjengeliggjøre veilederen 30. september: Skrive rapport

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
20.03.2023
Sluttdato
30.09.2023
Status
Under gjennomføring