Samskaping på gården

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

210

Fremdriftsplan

Prosjektleder har det overordnede ansvaret, og vil ha ansvar for opplæring, oppfølging og rekuttering av frivilllige. De frivillige får oppfølging og kursing som gir dem økt kunnskap i ulike problemstillinger som de møter underveis. For rekruttering har Lindland gård tidligere hatt samarbeid med Lindesnes , Lyngdal og Kristiansand kommuner og andre frivillige organisasjoner om rekruttering. Dette vil også være aktuelt i dette prosjektet. I tillegg vil Hest og Helse bidra med å sikre brukermedvirkning og at brukerstemmen blir hørt og sett. Opplæringstilbudet tilpasses etter de frivilliges behov for opplæring. Mål 1 – Opplæring av frivillige mars-april. 2023. Leder av prosjektet gjennomfører dette. Mål 2 – April. 2023, oppstart av aktiviteter sammen med leder og frivillige. Det vil bli laget et program for 2 mnd av gangen. Det blir aktiviteter som planlegges i samarbeid med brukerne. Målet er at de skal få en livsglede i hverdagen, nye nettverk, noe å glede seg til. Mål 3 – Oktober. 2023, evaluering av opplegget sammen med frivillige, nye mål og aktiviteter blir planlagt. Delrapport. Mål 4 – Jan. 2024, plan videre nye brukere, nye aktiviteter, brukermedvirkning. Mål 5 – Levere, gjennomgå prosjekt og skrive rapport. Det vil bli skrevet ukentlige rapporter med hva som har blitt gjennomført, antall brukere, frivillige og hvis det har vært noe ekstra.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Samskaping på gården
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 165 000, 2024: kr 197 000, 2025: kr 32 000
Startdato
10.03.2023
Sluttdato
01.03.2025