Samtalegrupper for afatikere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det ble søkt prosjektmidler til ”Samtalegrupper for afatikere” da det blant Afasiforeningens medlemmer framkom ønsker om et uk

Det ble søkt prosjektmidler til ”Samtalegrupper for afatikere” da det blant Afasiforeningens medlemmer framkom ønsker om et ukentlig treffsted. Pårørende ga uttrykk for at de ønsket å møte andre pårørende, og jeg så bl.a. gjennom mitt arbeid at språklig vedlikeholdstrening ble forsømt fra det offentliges side.

 

Målene var:

·        Hindre sosial isolasjon

·        Stimulere til kommunikasjon

·        Et uformelt treffsted for mennesker som har det til felles at de har en kommunikasjonvanske

·        Uformelt treffsted for pårørende

·        Opplæring av pårørende i hvordan en best skal kommunisere med afasirammede.

 

Det ble gitt et tilbud på 18 samlinger fordelt over vår og høst 2001. Samlingene besto av en del utfukter, ellers ble de holdt på Logopedisk senter i Trondheim der en fikk låne lokaler. Samlingene var fra kl. 13.00 – 14.30, noen ganger varte de lenger pga utfluktene. Kaffepause var viktig enten vi var på Logopedisk senter eller på utflukt. Tilbudet ble ledet av undertegnede samt en pårørende.

 

Tilbudet ble sendt ut til alle medlemmene, men bare fem melte seg på. Oppmøtet varierte fra to til sju, gjennomsnittet var på fem deltakere. To av de ivrigste døde i løpet av høsten. Målene i forhold til pårørende falt bort da ingen meldte seg på, og opplegget ble lagt opp sammen med deltakerne og ut i fra deres ønsker og interesser. Det ble turer på museer og turområder med påfølgende samtale knyttet opp mot disse felles aktivitetene. I forkant avtalte vi møtesteder da vi merket av på kart og lignende. En dame skulle øve seg på selv å bestille uføretransport og komme seg av gårde på egen hånd. Videre spilte vi kort og forskjellige spill, og praten gikk selvfølgelig rundt dagsaktuelle problemstillinger som det var godt å få sagt noe om.

 

Ved det nyåpnede Lærings– og mestringssenteret (LMS) på Munkvoll rehabiliteringssenter, har Afasiforeningens medlemmer fra januar 2002, åpen dag hver onsdag med mulighet for forskjellige aktiviteter, samt kaffe og prat. Mange møter opp her, så det dekker tydelig et behov. LMS vil etter hvert arrangere kurs både for mennesker med forskjellige typer funksjonshemminger og deres pårørende. Dette er et viktig bidrag for våre medlemmer i forhold til vedlikeholdstrening både av språkferdigheter og av sosial kompetanse.

 

For deltakerne synes dette å ha vært et viktig sosialt og språklig stimuleringstiltak. Kontakter er knyttet som videreutvikles gjennom medlemsmøter og på LMS.

Prosjektleder/forsker

Elsie Dalåmo

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Samtalegrupper for afatikere
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 35 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet