Sandefjord og Omegn el-innebandyklubb

Søknadssammendrag

Sandefjord & omegn el-innebandy klubb ble stiftet sommeren 2006 for å gi funksjonshemmede en mulighet til å delta i en fartsfylt idrett som egner seg også for sterkt funksjonshemmede i alle aldersgrupper.

Klubben har som mål å gi flest mulig i distriktet mulighet til å være med på denne idretten, og bli den beste klubben i landet både sportslig og sosialt. Målet er å få funksjonshemmede ut i en aktivitet som gir både fysisk og mental stimulans.

Klubbens målgruppe dekker funksjonshemmede i alle aldersgrupper, med ulik grad av funksjonshemning. Klubben opererer ikke med noen øvre eller nedre aldersgrense men har hovedvekt av medlemmer i alderen 10 til 25 år.

El-innebandy er en idrett som gir mennesker med selv store handikap en mulighet til å delta i en fartsfylt idrett, som gir god trening både fysisk og mentalt. Det krever konsentrasjon og samarbeid å spille el-innebandy. Det er et av de svært få lagspillene for mennesker med tyngre funksjonshemninger, og også en idrett som fenger både eldre og yngre. Våre medlemmer får mulighet til å spille på lag, de får sosialt samvær, fysisk trening i form av kontroll på stolen, mental trening på grunn av konsentrasjon om spillet og i tillegg får medlemmene den viktige følelsen av å mestre et spill som både som lag og individuelle spillere.

Klubben ønsker å fortsette i samme retning som vi har hatt så langt, med å promotere idretten, rekruttere nye medlemmer og gi de beste mulige forutsetninger for at medlemmene våre skal mestre sporten og får stort utbytte av den. Vi ønsker å øke medlemsmassen vår i tiden framover, for å gi flere mulighet til å være med på denne idretten. Hovedmålet for klubben er å bli den største og beste klubben i Norge med det beste miljøet for medlemmene.
For å bedre treningssituasjonen for medlemmene ønsker vi å skaffe klubben eget utstyr slik at vi til enhver tid har mulighet til å la de som ønsker det spille, uavhengig av om de har eget utstyr eller ikke.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0282.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Aune

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Sandefjord og Omegn el-innebandyklubb
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 40 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet