Sandefjord og Omegn el-innebandyklubb

Søknadssammendrag

Sandefjord & omegn el-innebandy klubb ble stiftet sommeren 2006 for å gi funksjonshemmede en mulighet til å delta i en fartsfylt idrett som egner seg også for sterkt funksjonshemmede i alle aldersgrupper.

Klubben har som mål å gi flest mulig i distriktet mulighet til å være med på denne idretten, og bli den beste klubben i landet både sportslig og sosialt. Målet er å få funksjonshemmede ut i en aktivitet som gir både fysisk og mental stimulans.

Klubbens målgruppe dekker funksjonshemmede i alle aldersgrupper, med ulik grad av funksjonshemning. Klubben opererer ikke med noen øvre eller nedre aldersgrense men har hovedvekt av medlemmer i alderen 10 til 25 år.

El-innebandy er en idrett som gir mennesker med selv store handikap en mulighet til å delta i en fartsfylt idrett, som gir god trening både fysisk og mentalt. Det krever konsentrasjon og samarbeid å spille el-innebandy. Det er et av de svært få lagspillene for mennesker med tyngre funksjonshemninger, og også en idrett som fenger både eldre og yngre. Våre medlemmer får mulighet til å spille på lag, de får sosialt samvær, fysisk trening i form av kontroll på stolen, mental trening på grunn av konsentrasjon om spillet og i tillegg får medlemmene den viktige følelsen av å mestre et spill som både som lag og individuelle spillere.

Klubben ønsker å fortsette i samme retning som vi har hatt så langt, med å promotere idretten, rekruttere nye medlemmer og gi de beste mulige forutsetninger for at medlemmene våre skal mestre sporten og får stort utbytte av den. Vi ønsker å øke medlemsmassen vår i tiden framover, for å gi flere mulighet til å være med på denne idretten. Hovedmålet for klubben er å bli den største og beste klubben i Norge med det beste miljøet for medlemmene.
For å bedre treningssituasjonen for medlemmene ønsker vi å skaffe klubben eget utstyr slik at vi til enhver tid har mulighet til å la de som ønsker det spille, uavhengig av om de har eget utstyr eller ikke.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0282.pdf

Sluttrapportsammendrag

I 2008 ønsket Sandefjord El-innebandy og kjøpe nye el-stoler til klubben. Nye stoler er fryktelig dyrt, så vi forhørte oss litt rundt. Bærum Verket hadde 2 brukte stoler de var villig til å selge oss. Vi valgte å søke om midler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering om et tilskudd pålydende 40 000 kr slik at vi kunne være klare til kjøp den dagen handelen kunne foregå. Da vi skulle gjøre en handel med Bærum viste det seg at saken hadde tatt en ny vending. Bærum var ikke i stand til og selge oss stolen lenger.

Vi forhørte oss da med Extrastiftelsen om hva vi kunne gjøre, vi ble rådet til å søke om å overføre pengene til neste års budsjett siden vi hadde andre ting som stod på innkjøpslista. Vi valgte da og kjøpe et innebandyvant fra Tsjekkia via Danmark. Et innebandyvant av lav type er ikke å oppdrive i Norge så vi valgte å ty til våre danske venner om eksperthjelp til innkjøp. Etter noen telefoner og e-poster så kom vantet direkte til Sandefjord fra Tsjekkia etter noen uker.

Vi startet opp igjen etter sommeren 2009 med nye lokaliteter og nytt vant, vantet er i bruk både på treninger og har vært med oss på turneringer. Siden vi er de eneste i Norge (så langt) som har lavt vant så har vi tatt det med oss ved et par arrangementer. Klubben har som mål å bli organisert under Sandefjord handikapidrettslag i nærmeste framtid, og vil forhåpentligvis få igjen økt oppslutning om treningene. Så fort vi er nok folk på trening tar vi vantet frem og spiller treningskamper.

Prosjektleder/forsker

Jan Aune

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Sandefjord og Omegn el-innebandyklubb
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 40 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet